Sunday 10 February 2019

Meer pseudowetenschap van Jean-Marie Dedecker

Mijn laatste blogpost dateert ondertussen van meer dan 3 jaar geleden en keek met verbazing naar het open podium dat tijdschrift Knack verleende aan Jean-Marie Dedecker om opiniestukjes te schrijven waarin àlles wat Ddecker aanhaalt inhoudelijk foutief is.

3 jaar later biedt Knack nog steeds datzelfde podium aan, gelukkig zijn er ondertussen nog mensen in Vlaanderen opgestaan die hier genoeg van hebben.

Dedecker schreef volgend stuk dat op twitter volledig weerlegd werd door Joris Meys, die duidelijk maakte dat àlles wat Dedecker zegt inhoudelijk incorrect is. Dit impliceert ook dat Knack geen enkele inhoudelijke controle doet bij het publiceren van stukken, hoewel opiniemakers wel recht hebben op een eigen mening, maar niet op eigen feiten.





Meys concludeerde terecht
Positief is dat Knack na deze reeks tweets aan Joris Meys de kans verleende om zelf ook een opiniestuk te schrijven: Laten we de roepers van het podium halen, en experten aan het woord laten over het klimaat

Maar ondertussen blijft Knack nog nieuwe onderbuikgehuilstukken publiceren van Dedecker (hier). Clicks verzamelen is voor Knack blijkbaar belangrijker dan inhoud.

No comments:

Post a Comment