Monday 29 November 2010

Jan Rotmans : Waarom Lomborg een charlatan is

De Nederlandse professor ?an Rotmans schreef dit opiniestukje in het NRC handelsblad dat ik graag meegeef :
Waarom Lomborg een charlatan is
Klimaatpopulist Björn Lomborg heeft een film uitgebracht: ‘Cool it’ (NRC Handelsblad, 23 november). Dat levert hem weer publiciteit op. Maar de aandacht voor Lomborg heeft weinig te maken met zijn onderzoek en zijn boodschap. Beide missen een wetenschappelijk fundament. Zijn benadering is inconsistent, zijn argumenten ongegrond en zijn oplossingen naïef.
Hij is inconsistent omdat hij vaak van mening is veranderd. Eerst ontkende hij dat er een klimaatprobleem was, vervolgens noemde hij het een klein probleem, daarna werd het een groot probleem maar waren er belangrijker problemen. En nu is het een van de grootste problemen waarvoor de mensheid staat, maar deugen de oplossingen niet.
Kijken we naar zijn onderzoek dan vallen twee zaken op. Hij strooit met getallen, waardoor hij wetenschappelijk lijkt, maar wie goed kijkt ziet dat hij manipuleert met data. Als statisticus focust Lomborg op kwantitatieve data, waarbij hij geen oog heeft voor onzekerheden en marges. Zo stelt hij in zijn film dat het aantal ijsberen de laatste 50 jaar fors is toegenomen, terwijl op basis van dezelfde gegevens kan worden geschat dat de populatie ijsberen licht is gestegen of zelfs constant is gebleven. Hij neemt echter de laagste schatting uit het verleden en de hoogste schatting uit het heden en manipuleert zo een significante trend.
Zijn mantra is de economische kosten-batenanalyse. Volgens Lomborg is dat een objectieve manier van het analyseren van het klimaatprobleem. Het is echter vooral een eenzijdige wijze van onderzoeken. Deze analyse gaat uit van de veronderstelling dat de effecten van klimaatverandering bekend zijn en uitgedrukt kunnen worden in geld. Maar wat niet wordt meegerekend zijn de effecten op natuur, cultuur en gezondheid, op niet-lineaire effecten (terugkoppelingen en drempelwaarden) en onzekerheden. Toekomstige effecten worden minder hoog ingeschat dan de huidige. Dit leidt vrijwel altijd tot onderschatting van de kosten en overschatting van de baten.
Lomborg negeert niet-lineaire effecten als de desintegratie van de ijskappen op Groenland en Antarctica, trivialiseert de gevolgen voor ecosystemen en haalt allerlei schaalniveaus door elkaar.
Op deze wijze reduceert hij het klimaatprobleem tot een rekensom. Om de som uit te rekenen gebruikt hij selectief klimaateconomische modellen, met name die van Bill Nordhaus en Richard Tol.
Nordhaus’ model geeft stelselmatig zeer lage schattingen van klimaatschade, minder dan 2 procent van het mondiale bnp, waarbij alle indirecte schade en niet-markt effecten worden veronachtzaamd. Ook het model van Tol is een extreem geval, dat op grond van dubieuze aannames uitrekent dat klimaatverandering tot 3 graden Celsius juist een groot economisch voordeel oplevert. Deze modellen leiden tot steeds weer dezelfde uitkomst: dat het beter is te wachten met het nemen van CO2-beperkende maatregelen.
Deze puur economische benadering is niet geschikt voor het oplossen van een complex probleem als het klimaat. Een integrale benadering is vereist, waarbij ook de sociale en ecologische invalshoek wordt meegenomen. Een benadering uitgaat van onzekerheid en risico, terugkoppelingen en drempelwaarden en die rekening houdt met extreme uitkomsten die minder waarschijnlijk zijn.
Lomborg vindt dat CO2-beperkende maatregelen te duur zijn en dat het beter is om te investeren in economische ontwikkeling. Tal van studies geven echter aan dat CO2-beperking helemaal niet duur is (0,5-1,5 procent van mondiaal bnp in 2030, zie de studie van McKinsey) en dat de eerste 15-20 procent van de CO2-beperking zelfs geld oplevert. CO2 beperking gaat dus niet ten koste van de economische ontwikkeling , maar draagt juist bij aan de versterking ervan. Zo toont een recente studie aan dat het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving economisch voordelig is: het levert werkgelegenheid op, de huizen en gebouwen worden meer waard en gaan langer mee en ook de bewoners gaan erop vooruit.
Lomborg ziet technologische innovatie als dé oplossing. Hij wil een mondiale CO2-belasting invoeren en de opbrengsten daarvan besteden aan onderzoek en ontwikkeling van schone energie en ‘geo-engineering’, het ingrijpen in het klimaatsysteem met technische middelen. Dat eerste is onnodig, omdat de vernieuwbare energiebronnen (zon, wind, warmte) al beschikbaar zijn en spoedig concurrerend zullen zijn met fossiele energie. En geo-engineering, zoals het met ijzer bemesten van de oceaan of het injecteren van de stratosfeer met zwavel, is uiterst riskant. Het brengt onverantwoorde risico’s met zich mee. De aarde is geen laboratorium waar we mee kunnen experimenteren.
Waarom krijgt deze charlatan dan zoveel media-aandacht? Telt dan alleen zijn vlotte babbel en zijn charmante presentatie en niet de inhoud? De enige oplossing is een transitie naar een duurzame energie economie. Maar dit vergt een fundamentele andere wijze van produceren en consumeren. Het probleem schuilt in onszelf, de oplossing eveneens.
NRC handelsblad.
Dat Lomborg’s gebruikt van data en referenties vaak dubieus is, is allang geweten en wordt bv. uitstekend gedocumenteerd op deze site

Thursday 18 November 2010

Ton Begemann’s strange Paleo-Eskimo Artic-agriculture claim

Ton Begemann Arctic Inuit Eskimo agriculture farm
Eskimo Tent Ring
Last year I read a claim from Dutch professor Ton Begemann in which he said in the past there used to be agriculture just 1000 km (600 miles) away from the North Pole, close to “Tranquilly Fjord” (actually the place is called Tanquary Fiord).
He says in August 2008 he visited two archaeological sites where Canadian Park Services have been doing research, and according to Begemann the Canadians told him :
  • Paleo-Eskimo groups of the Independence I culture lived in the area 1500 to 4000 years ago.
  • 1500 years ago, they survived from hunting (both on land and ice)
  • But 4000 years ago they did not just hunt, but also practiced agriculture.
  • The Paleo-Eskimo left remains of stone structures in which plant material was found, and from this the Canadians deducted the people practiced agriculture.
Begemann says the agriculture proofs there’s huge natural variation in Arctic temperatures without CO2 playing a role in it. (A bit of a fallacy itself, but let’s focus on the agriculture) 
I found his Artic-farming claim too absurd to give it much attention and assumed he must have misunderstood something when the rangers talked about the sites. But as Ton Begemann keeps insisting the Paleo-Eskimo were practicing agriculture and growing crops, maybe it’s useful to have a closer look at the case.
There are several reasons I found this story hard to believe :
Cultural Reasons : As far as I know, agriculture never was very widespread amongst indigenous people in Northern America, and certainly not in the High North. It would be strange they developed it ‘de novo’ in such a hard climate.
Climatological : The location Begemann visited is situated on Canada’s northernmost island : Ellesmere Island. The Tanquary Fiord sites he visited are located in Quttinirpaaq national park. The closest weather station near Tanquary Fjord is located in Eureka and both are roughly located on the same latitude. The shores of the Fiord are free from snow and ice in summer and there is some plant life in this short season. Nevertheless, this place is as polar as you can get. In the present era there are only three months in summer in Eureka with an average temperature above 0° C. The website of  Quttinirpaaq park gives a brief overview of al the challenges a vegetation faces in such an artic area.
4000 years ago the peak of the Holocene Climate Optimum was running to an end and temperatures were in the same range (maybe a little higher) than today. But even if we assume the average temperatures were slightly higher, summer was short and still very cold and therefore limiting growth speed. So even with slightly higher temperatures this certainly wasn’t a suited location for growing crops. When asked which crops the Paleo-Eskimo supposedly cultivated, Ton Begemann called that question irrelevant.
In fact, many people questioned Begemann about his strange Artic-agriculture claim and if he’s really sure he’s right. All he answers is : “i don’t know why i have never read about Arctic farming except in my own writings. But if you don’t believe me, ask the Canadian Park Services”. So that’s what I did.
The reply from Canada didn’t surprise me :
  • The people of the Independence I culture raised stone rings around their skin tents.
  • They were hunters, mainly for terrestrial mammals like musk-oxen and caribou (and any other occasional prey they could catch).
  • They never practiced agriculture
  • More generally : Arctic people never practiced agriculture.
  • They burned heather and dwarf-willow (and maybe other things) for fuel
I didn’t really ask the park services what the recovered plant residue was used for, but i guess there could be a a variety of reasons : maybe it was some remains from the fires they made, maybe they used some edible plants to spice up their diet, maybe they used it as a kind of matrass. Whatever. They did not practice agriculture. Probably the park rangers did say something about harvesting (non-cultivated) plants and Begemann misinterpreted this as a sign growing crops.  

Monday 15 November 2010

Merchants of doubts : interview with Naomi Oreskes


Naomi Oreskes Eric Conway Merchants of Doubt
Science historian professor Naomi Oreskes just appeared in a radio-interview in Australia to talk about her book Merchants of Doubt. In the interview (and book) she explains how a few people, driven by ideology, started attacking scientific topics they feared would be an attack on freedom. The attack started in the circles around the George C. Marshall Institute and the first scientific topic that was attacked was not climate science but tobacco. With the financial aid of big industrial companies, the strategy used is manufacturing doubt, helped by the philosophical perversity proving something is right isn’t as easy as you might think.
As the strategy is still deployed until today, it is extremely important to both understand the strategy of doubt and to understand the importance of freedom-ideology and the somehow paranoid visions sometimes associated with it. Even though Oreskes talks about the American situation, you can easily compare what Oreskes talks about in the interview and the situation in the Low Countries and you’ll find out there’s a striking resemblance.
The role of ideology in understanding climate scepticism in Holland is pretty obvious. The sceptical website Klimatosoof even explicitly states in its FAQ-section : we suppose members of the Groene Rekenkamer are fighting for maximal personal and economical freedom (…) and belong to the libertarian fraction, a philosophy that wants to decrease the role of the government on every domain.
When you look at the other big climate sceptical webpage in Holland, climategate.nl, you’ll also recognize what Oreskes said. The first sentence in Rypke Zeilmaker’s latest post reads : Many "’scientists’ see global warming as an excellent tool for a socialist reform-agenda. Hajo Smit on the other hand is the perfect example of the role of paranoia in the debate. Hajo Smit often accuses people, without any provocation or apparent reason, that they want to censor or lock up unwanted individuals just like the Nazis and Communists did.
At present, the Dutch doubtmaster is Hans Labohm, an economist. He doesn’t understand climate science and sticks to quoting dubious claims he finds on the internet, even when he knows what he says is wrong or misleading. Once you recognize what he’s doing you’ll see that when he gets challenged about the mistakes in his posts or in the work of people he cites, he shows no interest whatsoever in the content of what he writes or the fact of what he says is correct or not. Instead he’ll give a reply like “…but the important things is to remember the science is not settled !”. He’s not interested in science but in manufacturing doubt. Which is no coincidence: one of the three scientists Oreskes talks about is S. Fred Singer, and it is this very same Singer who has close contacts with Labohm and they frequently show up together all over Europe.
I know what is written in this post is something I've said many times before on this blog, but understanding the role of non-scientific doubt and the important role of bias linked with a person’s ideology is vital in understanding the climate debate. So I will keep on hammering getting that message through.
The WtD-blog has a good post today on how the industry is involved in feeding the "uncertainty-meme" and manipulating the audience : Wolves in sheep's clothing : how big tobacco wanted to mimic the global warming sceptics and establish a "fake" NGO

Friday 12 November 2010

Le populisme climatique


Stéphane Foucart le populisme climate rechauffement Claude Allegre
Le Monde journalist Stéphane Foucart just published the book Le populisme climatique in which he has a look at the roots of climate scepticism and the role of industry funded think thanks.
While he does have a look at the international network, he also focuses on the two best known climate sceptics in France, Claude Allègre & Vincent Courtillot, pointing out the errors they make. Foucart also addresses the different –gate affairs of the past year.
In a way, the interesting book is a French version of the English books Merchants of doubt and Climate Cover Up. If you speak French and haven’t read those two books, i can highly recommend this new book.
There’s a preview here (of course also in French)