Sunday 9 June 2013

Hans Labohm bereikt een absoluut nieuw dieptepunt: muilkorf de wetenschap.

Suppression-of-free-speech-e1367873373335Onlangs postte Hans Labohm, die zichzelf de officieuze coördinator van de Nederlandse klimaatpseudoskeptici noemt, een stukje over de tropische hotspot.

Een onderwerp waarvan al veel mensen hebben aangetoond dat ze niet begrijpen waar het over gaat. Uiteraard vormt de econoom Labohm hierop geen uitzondering, en getuigt zijn blogpost van een stuitend gebrek aan kennis (terwijl het onderwerp basiskennis is… en de man toch altijd verklaart dat hij al tien jààr bezig is met het onderwerp klimaat)

Hans Custers postte een aardig antwoord op Labohm’s stukje op de blog Klimaatverandering van Bart Verheggen.

Uiteraard (duh) had Hans Labohm hierop geen énkel inhoudelijk verweer. En na enkele wel erg opzichtige pogingen van onderwerp te veranderen, haalde hij er dan maar Arthür Rörsch bij. Die ook van toeten of blazen kent, eveneens onmiddellijk van onderwerp trachtte te veranderen en bovenal weer maar eens aantoonde welke gekke conclusies pseudoskeptici soms trekken.

Het onderwerp van Custers’ blogstukje: de tropische hotspot. Rörsch: “Dit blog begon met een discussie over de wetenschappelijke integriteit van Santer en Mann.”

Nou nee. Het gaat over de tropische hotspot.

Maar ik heb al wel eerder vastgesteld dat zelfs gewoon  maar lezen wat er staat voor Arthur Rörsch soms een onoverkomelijk probleem is

Kortom: Athur Rörsch kon Labohm ook niet helpen om op zijn minst te doen uitschijnen dat de heren ook maar een flauw benul hebben waarover ze spreken.

Labohm gooide dan ook de handdoek met de woorden: Als econoom/publicist concentreer ik mij vooral op de politieke, economische en sociale aspecten van de klimaatdiscussie.

(dit klopt overigens niet, in minstens de helft van zijn posts stelt hij dat de klimaatwetenschap incorrect is, maar Labohm’s zelfkennis is even groot als zijn natuurkundige kennis: onbestaande)

Uit de discussie blijkt duidelijk dat Hans Labohm met de woorden ‘ik ben een econoom/publicist” vooral bedoelde: “ik heb geen flauw idee waarover ik het heb”.

Waarop enkele commentors de vraag stelden of hij dan niet beter gewoon zou zwijgen ?

Het antwoord hierop van Hans Labohm moet zowat het laagste zijn dat ooit in de Nederlandstalige blogosfeer is gepubliceerd.

Labohm postte een stuk op de Dagelijkse Standaard dat begint met een lange jeremiade waarin hij mekkert dat “ze” hem willen muilkorven met een Nuerenberg-proces. Wat incorrect is. De enige die over Nuerenberg-processen spreekt is Labohm zelf

Om vervolgens – want zo consequent is hij dan weer wel- de vrije meningsuiting te willen smoren door het volgende schrijven:
Als ik Maarten Hajer (directeur van het PBL) (de werkgever van Verheggen) was, zou ik medewerker Bart Verheggen maar eens uitnodigen voor een openhartig gesprek.
Yep, als je in een discussie inhoudelijk belachelijk gemaakt wordt, vraag dan aan de broodheer van iemand die zijn vrije tijd blogt (en die niet eens de comments maakte) om hem te muilkorven.

Hans Labohm, die eerder al intellectuele fraude pleegde door wetens en willens  een misleidende halve waarheid te presenteren, die eerder al wetens en willens loog over de financiering van S. Fred Singer is er toch nog in geslaagd een nieuw dieptepunt te bereiken.

Faut le faire.

Marco de Baar heeft ook een stukje over het onderwerp geschreven: De hutspot van de hotspot