Thursday 29 April 2010

Hans Labohm doet het weer

De aandachtige lezer zal al wel opgemerkt hebben dat ik omwille van professionele verplichtingen momenteel niet echt vaak aan bloggen toe kom, maar ik kan deze conversatie niet laten passeren :

Goede vriend Hans Labohm schreef vandaag een stukje op De Dagelijkse Standaard getiteld : Klimaatverandering in Duitsland: Angela Merkel laat twee-graden-doelstelling vallen.

Hans baseert zich daarbij op dit artikel uit der Spiegel. Merkwaardig genoeg ondersteunt de oorspronkelijke bron Hans' conclusie niet, en in de comments sectie ontspint zich deze discussie die ik de lezer graag even meegeef :

NN : Hans, hoe kom je aan de kop van dit artikel? Waar heb je gelezen dat “Angela Merkel de twee-graden-doelstelling laat vallen”?

Hans Labohm : NN,Dat staat in het aangehaalde artikel.

NN : Hans, waar staat dat dan? In ieder geval niet in de stukjes die jij aan hebt gehaald.
NN : Het volgende staat in het artikel van Der Spiegel, de basis voor dit blog.“The environment … and the chancellor [Merkel] are “not looking to abandon the 2-degree target, but rather to find new ways to attain it,” says Röttgen.”

Hans Labohm : NN,Tja, zo gaat dat in de politiek.Geloof je het ècht?

NN : Waar slaat dat nou weer op?! Je schrijft iets dat apert onjuist is, aantoonbaar op basis van de bron die je zelf aanhaalt.Jij schrijft: Angela Merkel laat twee-graden-doelstelling vallen.

In het stuk zelf staat: “not looking to abandon the 2-degree target”En dat doe je af met ‘Tja, zo gaat het in de politiek’. Nee, zo gaat het niet in de politiek, zo gaat het bij jou. Je bent zo gewend om naast de waarheid te schrijven, dat het je niet eens meer opvalt. Het zou je sieren als je dat toegaf.

Verderop de comments sectie wordt nog een link geven naar een doelbewuste quote-mine die Hans blijft herhalen lang nadat hijzelf op de hoogte was gebracht van de foute context van zijn verhaal. Wat impliceert dat Hans er geen probleem inziet halve waarheden te presenteren, zoals ikzelf eerder ook al had opgemerkt in deze post : Labohm Again Sigh.

Ik blijf dan ook bij mijn eerder gestelde conclusie : Hans Labohm is geen dwalende pseudo-wetenschapper maar een regelrechte intellectuele fraudeur. Harde woorden, maar de feiten onderschrijven keer op keer deze conclusie.

Sunday 18 April 2010

IPCC-Hearings in Dutch Parliament

Tomorrow Monday the Second Chamber of the Dutch Parliament will keeps it's hearing around all the supposed IPCC-gates and the reliability of the IPCC itself and its reports.

The day is split into the following parts :

1) 10u30 - 11u30 : Working methods and set-up of the IPCC : technical briefing

2) Procedures, errors and content of the AR4:

 • 11u30 - 12u30 : Skeptics
 • 13u30 - 14u30 : Journalists. I don't have a clue why the parliament invites journalists. Three of the are climate skeptics anyway, rather than journalists.
 • 14u30 -15u30 : Contributing authors and lead authors
 • 15u45 - 16u45 : Expert reviewers, reviewing editors en overige deskundigen
3) 16u45 - 17u45 IPCC in the future


Even thought he hearings haven't even started the good people of climategate.nl are nagging already John Christy and Richard Tol will not be heared through video-conferencing.

It's not unlikely there will be internet streamings through this link the site of the Second Chamber :
http://www.tweedekamer.nl/
=> go to "Commisiezalen" and choose the "Groen van Prinstererzaal" and search for the "Live Debat"

Below is the full agenda (in Dutch) and the hours of the different sessions :

1.Programma hoorzitting klimaatonderzoek IPCC
1. Werkwijze en opzet van het IPCC
10.00 – 11.30 uur Technische briefing
 • Dr. Leo Meyer van het PBL, voormalig Head Technical Support Unit Werkgroep III
 • Dr. Bert Metz, voorheen werkzaam bij het Milieu en Natuurplanbureau en voormalig co-voorzitter IPCC Werkgroep III
 • Dr. Hein Haak, directeur klimaat bij het KNMI, focal point IPCC voor de Nederlandse regering
 • Dr. Joop Oude Lohuis, hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving
 • Prof. Dr. Maarten Hajer, Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving
2. Procedures, gang van zaken, gemaakte fouten en inhoud van het Vierde Assessment Rapport (AR4)
11.30 – 12.30 uur Sceptici/Wetenschappers
 • Prof. dr. ir. Henk Tennekes, ex KNMI
 • Prof. dr. Arthur Rörsch, ex TNO
 • Prof. dr. Salomon Kroonenberg, TU Delft
 • Dr. Bas van Geel, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. ir. Klaas van Egmond, Universiteit Utrecht
12.30 – 13.30 uur LUNCHPAUZE
13.30 – 14.30 uur Journalisten

 • Drs. Marcel Crok (wetenschapsjournalist)
 • Martijn van Calmthout (journalist, Volkskrant)
 • Karel Knip (journalist, NRC)
 • Ir. Hajo Smit (klimaatdeskundige, www.freewriter.nl)
 • Rypke Zeilmaker (wetenschapsjournalist)
14.30 – 15.30 uur Contributing authors en lead authors

 • Dr. Detlef van Vuuren, PBL contributing author WG II CH. 2 & lead author WG III CH. 3
 • Dr. Rob van Dorland, KNMI, lead author WG I CH. 2 en contributing author WG I, Ch. 9
 • Prof. dr. Frans Berkhout, instituut voor milieuvraagstukken VU, lead author WG II CH. 7
 • Prof. dr. Rik Leemans, WUR, lead author WG II CH. 4
15.30 – 15.45 uur THEEPAUZE
15.45 – 16.45 uur Expert reviewers, reviewing editors en overige deskundigen
 • Prof. dr. ir. Bart van den Hurk, KNMI, expert reviewer WG I
 • Prof. dr. Wim Turkenburg Universiteit Utrecht (geen officiële betrokkenheid bij AR4)
 • Dr. Jeroen van der Sluijs, Universiteit Utrecht n.a.v. studie Rathenau Instituut (geen officiële betrokkenheid bij AR4)
16.45 – 17.45 uur Het IPCC in de toekomst
 • Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW en co-voorzitter van de InterAcademy Council
 • Drs. Hans Labohm: expert reviewer van het IPCC
 • Prof. Dr. Maarten Hajer, Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving
I'm expecting lots of complaining tomorrow evening.