Sunday 10 February 2019

De bedenkelijke retoriek van dr Lucas Bergkamp

Lucas Bergkamp Krispijn Beek sofisme klimaatverandering
Lucas Bergkamp
Sinds enige tijd wordt op twitter een lange resem tweets met derderangsreoriek gepost door Dr Lucas Begkamp. De man is niet geïnteresseerd in wetenschap of bijleren, maar enkel in het posten van retorische stellingen en vage niet-onderbouwde beschuldigigen.

Een inhoudelijke post ben ik tot dusver nog niet tegengekomen. Wat Bergkamp hiermee wil bereiken is niet helemaal duidelijk, maar het heeft er alle schijn van weg dat hij doelbewust tracht twijfel te zaaien. Of dat ten persoonlijke titel is, of dat hij ervoor betaald wordt is een open vraag. Bergkamp werkt voor advcatenbureau Hunton & William dat vorig jaar meer dan een miljoen dollar ontving van onder meer Exxon en de Koch Brothers, beruchte financieerders van pseudoklimaatskepticisme.

Krispijn Beek maakt ondertussen gehakt van de wijze waarop Bergkamp tewerk gaat op twitter in het aanbevolen blogstukje Openstaande vragen aan jurist Lucas Bergkamp

De kans dat Lucas Bergkamp de terechte vragen die Krispijn Beek stelt ooit zal beantwoorden moet niet al te hoog worden geschat.

Meer pseudowetenschap van Jean-Marie Dedecker

Mijn laatste blogpost dateert ondertussen van meer dan 3 jaar geleden en keek met verbazing naar het open podium dat tijdschrift Knack verleende aan Jean-Marie Dedecker om opiniestukjes te schrijven waarin àlles wat Ddecker aanhaalt inhoudelijk foutief is.

3 jaar later biedt Knack nog steeds datzelfde podium aan, gelukkig zijn er ondertussen nog mensen in Vlaanderen opgestaan die hier genoeg van hebben.

Dedecker schreef volgend stuk dat op twitter volledig weerlegd werd door Joris Meys, die duidelijk maakte dat àlles wat Dedecker zegt inhoudelijk incorrect is. Dit impliceert ook dat Knack geen enkele inhoudelijke controle doet bij het publiceren van stukken, hoewel opiniemakers wel recht hebben op een eigen mening, maar niet op eigen feiten.

Meys concludeerde terecht
Positief is dat Knack na deze reeks tweets aan Joris Meys de kans verleende om zelf ook een opiniestuk te schrijven: Laten we de roepers van het podium halen, en experten aan het woord laten over het klimaat

Maar ondertussen blijft Knack nog nieuwe onderbuikgehuilstukken publiceren van Dedecker (hier). Clicks verzamelen is voor Knack blijkbaar belangrijker dan inhoud.