Sunday 10 February 2019

De bedenkelijke retoriek van dr Lucas Bergkamp

Lucas Bergkamp Krispijn Beek sofisme klimaatverandering
Lucas Bergkamp
Sinds enige tijd wordt op twitter een lange resem tweets met derderangsreoriek gepost door Dr Lucas Begkamp. De man is niet geïnteresseerd in wetenschap of bijleren, maar enkel in het posten van retorische stellingen en vage niet-onderbouwde beschuldigigen.

Een inhoudelijke post ben ik tot dusver nog niet tegengekomen. Wat Bergkamp hiermee wil bereiken is niet helemaal duidelijk, maar het heeft er alle schijn van weg dat hij doelbewust tracht twijfel te zaaien. Of dat ten persoonlijke titel is, of dat hij ervoor betaald wordt is een open vraag. Bergkamp werkt voor advcatenbureau Hunton & William dat vorig jaar meer dan een miljoen dollar ontving van onder meer Exxon en de Koch Brothers, beruchte financieerders van pseudoklimaatskepticisme.

Krispijn Beek maakt ondertussen gehakt van de wijze waarop Bergkamp tewerk gaat op twitter in het aanbevolen blogstukje Openstaande vragen aan jurist Lucas Bergkamp

De kans dat Lucas Bergkamp de terechte vragen die Krispijn Beek stelt ooit zal beantwoorden moet niet al te hoog worden geschat.

No comments:

Post a Comment