Sunday 31 October 2010

Uitstekend artikel in De Morgen

EDIT : het artikel zelf kan hier nagelezen worden


In de Vlaamse krant De Morgen van dit weekend staat een uitstekend artikel gebaseerd op het boek Merchants of doubt van Naomi Oreskes dat uitlegt hoe milieuproblemen steeds opnieuw aangevallen worden volgens de tabaksstrategie.
Ongeacht wat het milieu-topic is bestaat de strategie eruit dat er niet beweerd wordt dat een probleem onwaar is, maar dat er nog niet bewezen is dat het wel wààr is.
Dit is een bewuste strategie die heden ten dage nog steeds gebruikt wordt door mensen als S. Fred Singer, of in het Nederlandstalige taalgebied door Hans Labohm. De bedoeling is duidelijk : twijfel creëren bij het grote publiek over de zekerheden die de wetenschap heeft, en die gefabriceerde twijfel vervolgens gebruiken om iedere vorm van overheidsoptreden als “voorbarig” te veroordelen.
Het herkennen van deze strategie is één van de key-issues die een geïnteresseerde leek moet begrijpen om te kunnen oordelen of een zogezegde wetenschappelijke onenigheid wel degelijk een debat binnen wetenschappelijke kringen zelf inhoudt, of dat het slechts om een opgezet spel van lobbyisten gaat die bij het grote publiek twijfel willen zaaien.
In het geval van het klimaatprobleem is het duidelijk dat de tabaksstrategie nog steeds gevolgd wordt. Doordat onze hedendaagse media vaak vertrekt vanuit het idee “laten we eens een debatje houden tussen voor- en tegenstanders” komen klimaatskeptici bijhoorlijk vaak in het nieuws. Door de manier waarop onze media georganiseerd zijn ontstaat hierdoor bij het grote publiek de foutieve indruk dat "de wetenschappers het zelf niet weten".
De wetenschappelijke realiteit echter is dat er binnen academische kringen geen enkele twijfel bestaat over de menselijke invloed op de huidige klimaatverandering.