Sunday 5 December 2010

Gerbrand Komen over Marcel Crok’s ‘De staat van het klimaat’

Marcel Crok Gerbrand Komen kritiek De Staat van het KlimaatOmdat het jammer zou zijn dat dit nieuws verborgen zou blijven in de comments sectie : gepensioneerd KNMI-onderzoeker Gerbrand Komen heeft als eerste een aantal genuanceerde kanttekeningen geplaatst bij Marcel Crok’s boek ‘De staat van het klimaat’.

Ik heb het boek zelf niet gelezen, maar kon al wel ongeveer raden wat er zou instaan en dat vermoeden wordt door Komen’s repliek nog wat versterkt. Ik heb dus helaas nog steeds geen zin om er 20€ aan uit te geven.

TV kijktip : How earth made us

Canvas zendt momenteel de reeks How earth made us uit. Een aanrader voor wie op zoek is naar een leuke niet te moeilijke introductie in de geologie en een mooie illustratie hoe onze samenleving onmiskenbaar verbonden is met zijn omgeving. De reeks loopt op donderdagavond omstreeks 21u30.

Thursday 2 December 2010

Richard De Mos (PVV): het wil niet vlotten met opwarming aarde

Richard De Mos heeft zichzelf nogmaals te kijk gezet :

Richard De Mos PVV klimaatverandering parlement
Richard De Mos
“Maandag stond er in Nederland de langste file ooit door sneeuwval, de ANWB en verwarmingmonteurs draaien overuren. In Groot-Brittannië worden koude-records behaald en in Brussel werd een demonstratie tegen de opwarming van de aarde afgelast door de kou. Het wil niet vlotten met de opwarming van de aarde,” aldus Richard de Mos (PVV) dinsdag tijdens een debat over infrastructuur en milieu.

Diederik Samsom (PvdA) vroeg zich af of De Mos aan cabaret doet, of een serieus debat wil. “U zegt: vandaag was het kouder dan gisteren, dus de aarde koelt af. Maar weet u welk jaar volgens de NASA het warmste was in de geschiedenis? Juist: 2010.”
Het was duidelijk weer (weer, heb j’em ? haha) dolle pret in het Nederlandse Parlement.
Onderstaande grafiek toont ondertussen ongenadig aan wat de realiteit is. Misschien moet Richard de Mos zich maar eens beginnen verdiepen in het onderwerp, in plaats van zich te beroepen op de dubieuze informatie die op belabberde sites als de Klimatosoof of De Dagelijkse Standaard wordt verkocht.
decadal-global-temps-1880s-2000s

Wednesday 1 December 2010

Not Evil Just Wrong still pretending Phelim McAleer was urged to stop filming at the COP15 in Copenhagen

Phelim McAleer Stephen Scheider truth global warming
My site’s statistics suddenly show an influx from people coming through the ‘Not Evil Just Wrong’ site, and to my surprise on that site there’s a post still pretending Phelim McAleer was urged to stop filming at the COP15 when trying to interview Stephen Schneider.
Even though last year i already presented a video showing how McAleer’s editing altered reality. When you watch both videos (click the link) you’ll see :
1) The video Mcaleer presents "proves" he was removed from the press event with Stephen Schneider. The video shows Schneider getting agitated, a lady trying to take away the microphone from McAleer and security talking with McAleer.
2) Another video shot by the audience shows what really happened : McAleer heavily edited his video to make things look different :
 • Journalists were allowed to ask one question, or why the hostess was trying to take McAleer's microphone
 • At the end of the press event (8’49’’ in the video), McAleer is still sitting in the room, so clearly he wasn't removed by security
 • Schneider was agitated because he knows how McAleer quotemines and Schneider to refuses to say anything Mcaleer could take out of context by editing his interview. So in fact Scheider judged the situation well because taking things out of context is exactly what McAleer did.
It’s shocking to see Not Evil Just Wrong is still presenting the manipulated video.

Monday 29 November 2010

Jan Rotmans : Waarom Lomborg een charlatan is

De Nederlandse professor ?an Rotmans schreef dit opiniestukje in het NRC handelsblad dat ik graag meegeef :
Waarom Lomborg een charlatan is
Klimaatpopulist Björn Lomborg heeft een film uitgebracht: ‘Cool it’ (NRC Handelsblad, 23 november). Dat levert hem weer publiciteit op. Maar de aandacht voor Lomborg heeft weinig te maken met zijn onderzoek en zijn boodschap. Beide missen een wetenschappelijk fundament. Zijn benadering is inconsistent, zijn argumenten ongegrond en zijn oplossingen naïef.
Hij is inconsistent omdat hij vaak van mening is veranderd. Eerst ontkende hij dat er een klimaatprobleem was, vervolgens noemde hij het een klein probleem, daarna werd het een groot probleem maar waren er belangrijker problemen. En nu is het een van de grootste problemen waarvoor de mensheid staat, maar deugen de oplossingen niet.
Kijken we naar zijn onderzoek dan vallen twee zaken op. Hij strooit met getallen, waardoor hij wetenschappelijk lijkt, maar wie goed kijkt ziet dat hij manipuleert met data. Als statisticus focust Lomborg op kwantitatieve data, waarbij hij geen oog heeft voor onzekerheden en marges. Zo stelt hij in zijn film dat het aantal ijsberen de laatste 50 jaar fors is toegenomen, terwijl op basis van dezelfde gegevens kan worden geschat dat de populatie ijsberen licht is gestegen of zelfs constant is gebleven. Hij neemt echter de laagste schatting uit het verleden en de hoogste schatting uit het heden en manipuleert zo een significante trend.
Zijn mantra is de economische kosten-batenanalyse. Volgens Lomborg is dat een objectieve manier van het analyseren van het klimaatprobleem. Het is echter vooral een eenzijdige wijze van onderzoeken. Deze analyse gaat uit van de veronderstelling dat de effecten van klimaatverandering bekend zijn en uitgedrukt kunnen worden in geld. Maar wat niet wordt meegerekend zijn de effecten op natuur, cultuur en gezondheid, op niet-lineaire effecten (terugkoppelingen en drempelwaarden) en onzekerheden. Toekomstige effecten worden minder hoog ingeschat dan de huidige. Dit leidt vrijwel altijd tot onderschatting van de kosten en overschatting van de baten.
Lomborg negeert niet-lineaire effecten als de desintegratie van de ijskappen op Groenland en Antarctica, trivialiseert de gevolgen voor ecosystemen en haalt allerlei schaalniveaus door elkaar.
Op deze wijze reduceert hij het klimaatprobleem tot een rekensom. Om de som uit te rekenen gebruikt hij selectief klimaateconomische modellen, met name die van Bill Nordhaus en Richard Tol.
Nordhaus’ model geeft stelselmatig zeer lage schattingen van klimaatschade, minder dan 2 procent van het mondiale bnp, waarbij alle indirecte schade en niet-markt effecten worden veronachtzaamd. Ook het model van Tol is een extreem geval, dat op grond van dubieuze aannames uitrekent dat klimaatverandering tot 3 graden Celsius juist een groot economisch voordeel oplevert. Deze modellen leiden tot steeds weer dezelfde uitkomst: dat het beter is te wachten met het nemen van CO2-beperkende maatregelen.
Deze puur economische benadering is niet geschikt voor het oplossen van een complex probleem als het klimaat. Een integrale benadering is vereist, waarbij ook de sociale en ecologische invalshoek wordt meegenomen. Een benadering uitgaat van onzekerheid en risico, terugkoppelingen en drempelwaarden en die rekening houdt met extreme uitkomsten die minder waarschijnlijk zijn.
Lomborg vindt dat CO2-beperkende maatregelen te duur zijn en dat het beter is om te investeren in economische ontwikkeling. Tal van studies geven echter aan dat CO2-beperking helemaal niet duur is (0,5-1,5 procent van mondiaal bnp in 2030, zie de studie van McKinsey) en dat de eerste 15-20 procent van de CO2-beperking zelfs geld oplevert. CO2 beperking gaat dus niet ten koste van de economische ontwikkeling , maar draagt juist bij aan de versterking ervan. Zo toont een recente studie aan dat het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving economisch voordelig is: het levert werkgelegenheid op, de huizen en gebouwen worden meer waard en gaan langer mee en ook de bewoners gaan erop vooruit.
Lomborg ziet technologische innovatie als dé oplossing. Hij wil een mondiale CO2-belasting invoeren en de opbrengsten daarvan besteden aan onderzoek en ontwikkeling van schone energie en ‘geo-engineering’, het ingrijpen in het klimaatsysteem met technische middelen. Dat eerste is onnodig, omdat de vernieuwbare energiebronnen (zon, wind, warmte) al beschikbaar zijn en spoedig concurrerend zullen zijn met fossiele energie. En geo-engineering, zoals het met ijzer bemesten van de oceaan of het injecteren van de stratosfeer met zwavel, is uiterst riskant. Het brengt onverantwoorde risico’s met zich mee. De aarde is geen laboratorium waar we mee kunnen experimenteren.
Waarom krijgt deze charlatan dan zoveel media-aandacht? Telt dan alleen zijn vlotte babbel en zijn charmante presentatie en niet de inhoud? De enige oplossing is een transitie naar een duurzame energie economie. Maar dit vergt een fundamentele andere wijze van produceren en consumeren. Het probleem schuilt in onszelf, de oplossing eveneens.
NRC handelsblad.
Dat Lomborg’s gebruikt van data en referenties vaak dubieus is, is allang geweten en wordt bv. uitstekend gedocumenteerd op deze site

Thursday 18 November 2010

Ton Begemann’s strange Paleo-Eskimo Artic-agriculture claim

Ton Begemann Arctic Inuit Eskimo agriculture farm
Eskimo Tent Ring
Last year I read a claim from Dutch professor Ton Begemann in which he said in the past there used to be agriculture just 1000 km (600 miles) away from the North Pole, close to “Tranquilly Fjord” (actually the place is called Tanquary Fiord).
He says in August 2008 he visited two archaeological sites where Canadian Park Services have been doing research, and according to Begemann the Canadians told him :
 • Paleo-Eskimo groups of the Independence I culture lived in the area 1500 to 4000 years ago.
 • 1500 years ago, they survived from hunting (both on land and ice)
 • But 4000 years ago they did not just hunt, but also practiced agriculture.
 • The Paleo-Eskimo left remains of stone structures in which plant material was found, and from this the Canadians deducted the people practiced agriculture.
Begemann says the agriculture proofs there’s huge natural variation in Arctic temperatures without CO2 playing a role in it. (A bit of a fallacy itself, but let’s focus on the agriculture) 
I found his Artic-farming claim too absurd to give it much attention and assumed he must have misunderstood something when the rangers talked about the sites. But as Ton Begemann keeps insisting the Paleo-Eskimo were practicing agriculture and growing crops, maybe it’s useful to have a closer look at the case.
There are several reasons I found this story hard to believe :
Cultural Reasons : As far as I know, agriculture never was very widespread amongst indigenous people in Northern America, and certainly not in the High North. It would be strange they developed it ‘de novo’ in such a hard climate.
Climatological : The location Begemann visited is situated on Canada’s northernmost island : Ellesmere Island. The Tanquary Fiord sites he visited are located in Quttinirpaaq national park. The closest weather station near Tanquary Fjord is located in Eureka and both are roughly located on the same latitude. The shores of the Fiord are free from snow and ice in summer and there is some plant life in this short season. Nevertheless, this place is as polar as you can get. In the present era there are only three months in summer in Eureka with an average temperature above 0° C. The website of  Quttinirpaaq park gives a brief overview of al the challenges a vegetation faces in such an artic area.
4000 years ago the peak of the Holocene Climate Optimum was running to an end and temperatures were in the same range (maybe a little higher) than today. But even if we assume the average temperatures were slightly higher, summer was short and still very cold and therefore limiting growth speed. So even with slightly higher temperatures this certainly wasn’t a suited location for growing crops. When asked which crops the Paleo-Eskimo supposedly cultivated, Ton Begemann called that question irrelevant.
In fact, many people questioned Begemann about his strange Artic-agriculture claim and if he’s really sure he’s right. All he answers is : “i don’t know why i have never read about Arctic farming except in my own writings. But if you don’t believe me, ask the Canadian Park Services”. So that’s what I did.
The reply from Canada didn’t surprise me :
 • The people of the Independence I culture raised stone rings around their skin tents.
 • They were hunters, mainly for terrestrial mammals like musk-oxen and caribou (and any other occasional prey they could catch).
 • They never practiced agriculture
 • More generally : Arctic people never practiced agriculture.
 • They burned heather and dwarf-willow (and maybe other things) for fuel
I didn’t really ask the park services what the recovered plant residue was used for, but i guess there could be a a variety of reasons : maybe it was some remains from the fires they made, maybe they used some edible plants to spice up their diet, maybe they used it as a kind of matrass. Whatever. They did not practice agriculture. Probably the park rangers did say something about harvesting (non-cultivated) plants and Begemann misinterpreted this as a sign growing crops.  

Monday 15 November 2010

Merchants of doubts : interview with Naomi Oreskes


Naomi Oreskes Eric Conway Merchants of Doubt
Science historian professor Naomi Oreskes just appeared in a radio-interview in Australia to talk about her book Merchants of Doubt. In the interview (and book) she explains how a few people, driven by ideology, started attacking scientific topics they feared would be an attack on freedom. The attack started in the circles around the George C. Marshall Institute and the first scientific topic that was attacked was not climate science but tobacco. With the financial aid of big industrial companies, the strategy used is manufacturing doubt, helped by the philosophical perversity proving something is right isn’t as easy as you might think.
As the strategy is still deployed until today, it is extremely important to both understand the strategy of doubt and to understand the importance of freedom-ideology and the somehow paranoid visions sometimes associated with it. Even though Oreskes talks about the American situation, you can easily compare what Oreskes talks about in the interview and the situation in the Low Countries and you’ll find out there’s a striking resemblance.
The role of ideology in understanding climate scepticism in Holland is pretty obvious. The sceptical website Klimatosoof even explicitly states in its FAQ-section : we suppose members of the Groene Rekenkamer are fighting for maximal personal and economical freedom (…) and belong to the libertarian fraction, a philosophy that wants to decrease the role of the government on every domain.
When you look at the other big climate sceptical webpage in Holland, climategate.nl, you’ll also recognize what Oreskes said. The first sentence in Rypke Zeilmaker’s latest post reads : Many "’scientists’ see global warming as an excellent tool for a socialist reform-agenda. Hajo Smit on the other hand is the perfect example of the role of paranoia in the debate. Hajo Smit often accuses people, without any provocation or apparent reason, that they want to censor or lock up unwanted individuals just like the Nazis and Communists did.
At present, the Dutch doubtmaster is Hans Labohm, an economist. He doesn’t understand climate science and sticks to quoting dubious claims he finds on the internet, even when he knows what he says is wrong or misleading. Once you recognize what he’s doing you’ll see that when he gets challenged about the mistakes in his posts or in the work of people he cites, he shows no interest whatsoever in the content of what he writes or the fact of what he says is correct or not. Instead he’ll give a reply like “…but the important things is to remember the science is not settled !”. He’s not interested in science but in manufacturing doubt. Which is no coincidence: one of the three scientists Oreskes talks about is S. Fred Singer, and it is this very same Singer who has close contacts with Labohm and they frequently show up together all over Europe.
I know what is written in this post is something I've said many times before on this blog, but understanding the role of non-scientific doubt and the important role of bias linked with a person’s ideology is vital in understanding the climate debate. So I will keep on hammering getting that message through.
The WtD-blog has a good post today on how the industry is involved in feeding the "uncertainty-meme" and manipulating the audience : Wolves in sheep's clothing : how big tobacco wanted to mimic the global warming sceptics and establish a "fake" NGO

Friday 12 November 2010

Le populisme climatique


Stéphane Foucart le populisme climate rechauffement Claude Allegre
Le Monde journalist Stéphane Foucart just published the book Le populisme climatique in which he has a look at the roots of climate scepticism and the role of industry funded think thanks.
While he does have a look at the international network, he also focuses on the two best known climate sceptics in France, Claude Allègre & Vincent Courtillot, pointing out the errors they make. Foucart also addresses the different –gate affairs of the past year.
In a way, the interesting book is a French version of the English books Merchants of doubt and Climate Cover Up. If you speak French and haven’t read those two books, i can highly recommend this new book.
There’s a preview here (of course also in French)

Sunday 31 October 2010

Uitstekend artikel in De Morgen

EDIT : het artikel zelf kan hier nagelezen worden


In de Vlaamse krant De Morgen van dit weekend staat een uitstekend artikel gebaseerd op het boek Merchants of doubt van Naomi Oreskes dat uitlegt hoe milieuproblemen steeds opnieuw aangevallen worden volgens de tabaksstrategie.
Ongeacht wat het milieu-topic is bestaat de strategie eruit dat er niet beweerd wordt dat een probleem onwaar is, maar dat er nog niet bewezen is dat het wel wààr is.
Dit is een bewuste strategie die heden ten dage nog steeds gebruikt wordt door mensen als S. Fred Singer, of in het Nederlandstalige taalgebied door Hans Labohm. De bedoeling is duidelijk : twijfel creëren bij het grote publiek over de zekerheden die de wetenschap heeft, en die gefabriceerde twijfel vervolgens gebruiken om iedere vorm van overheidsoptreden als “voorbarig” te veroordelen.
Het herkennen van deze strategie is één van de key-issues die een geïnteresseerde leek moet begrijpen om te kunnen oordelen of een zogezegde wetenschappelijke onenigheid wel degelijk een debat binnen wetenschappelijke kringen zelf inhoudt, of dat het slechts om een opgezet spel van lobbyisten gaat die bij het grote publiek twijfel willen zaaien.
In het geval van het klimaatprobleem is het duidelijk dat de tabaksstrategie nog steeds gevolgd wordt. Doordat onze hedendaagse media vaak vertrekt vanuit het idee “laten we eens een debatje houden tussen voor- en tegenstanders” komen klimaatskeptici bijhoorlijk vaak in het nieuws. Door de manier waarop onze media georganiseerd zijn ontstaat hierdoor bij het grote publiek de foutieve indruk dat "de wetenschappers het zelf niet weten".
De wetenschappelijke realiteit echter is dat er binnen academische kringen geen enkele twijfel bestaat over de menselijke invloed op de huidige klimaatverandering.

Thursday 10 June 2010

BBL analyse Vlaamse partijprogramma's en hun milieustandpunten

Een analyse van de porgramma's van de verschillende partijen zoals die in het Nederland door het CPB werd opgesteld ben ik niet tegengekomen tussen de publicaties van het Belgische Federaal Planbureau.

De Bond Beter Leefmilieu daarentegen publiceerde deze analyse van de partijprogamma's. Hoewel de tekst uiteraard moet gelezen worden als zijnde afkomstig van een milieu-organisatie geeft het toch nog een redelijk accurate synthese van waar de verschillende Vlaamse Partijen voor staan die dit weekend naar de kiezer trekken.

Tuesday 8 June 2010

Belgian Scientists Frank van Dun & Claude Javeau were paid by the tobacco lobby

The Belgian newspaper Le Soir today published an article Le lobby du tabac recrutait des profs d’unif (in English : The tobacco lobby recruted university professors) in which Le Soir claims sociologist Claude Javeau of the ULB and philopher of law Frank Van Dun of the UGent were paid by lobby tool ARISE to promote the conclusions of the tobacco lobby.
The tactics used by ARISE was putting tobacco in the same line as ‘daily little joys’ like drinking a cup of coffee or eating chocolate, stating these things increase your happiness in life. Tim Lambert had a closer look at the activities of ARISE in his post Just how many astroturf groups did tobacco fund?
The fact Van Dun was part of ARISE has long been known, Tim mentions him in the post above and i had a closer look at Van Dun’s tobacco activities last year in my post Libertarism, climate change and the tobacco lobby.
The online article of Le Soir is referring to the newspaper itself for the full details and unfortunately i don’t have this paper copy so i’m not really sure if there’s a deeper reason why they are publishing this article exactly today. Nor do i know where they get the information that both professors were paid for their affiliation with ARISE.
I always assumed Frank Van Dun was just a libertarian blinded by bias who got manipulated into the tobacco lobby by agents provocateurs and by not being able to switch of his own superstrong personal libertarian bias. And it’s because of this strong bias libertarians tend to end up in industry-spinned astroturf groups attacking ‘unwanted’ scientific conclusions. The only thing the industrial agents-provocateurs need to do is feed the bias. In case of tobacco subjects, the lobbyists just need to use the word “Freedom”.
They did so in the time of ARISE, and they still do so for the TICAP-conferences which show the symbiosis between libertarism and lobby : the TICAP-conferences were organised by libertarians and I’m actually pretty sure they honestly believe the sloganesque language around freedom that was spoken on that conference.
The only problem with the speakers they invited is that those guys were professional tobacco-lobby spokesman. The agents provocateurs feeding the bias. The i’m talking about lobbyists like John Luik, Gian Turci or Gio Batta Gori.
Unless Le Soir managed to find new information, i think Van Dun, even though he participated in conferences of ARISE, was not a tobacco lobbyist but ‘only’ a libertarian.
.

Le Soir dugg up a text from Javeau from 1994 titled Choix des plaisirs de vivre et de defense de la democratie (in English : “The choice for the pleasures in life and for defending democracy”) [sic]. in this text Javeau is playing with all the well know libertarians fears. An example of a sentence (p2) : Brave New World isn’t far away and we’ll be meeting to play 1984 with some delay.
So again, just like was the case for Van Dun, libertarism might be the real motivator behind Javeau’s actions. But for Javeau there's more. While in Le Soir he claims he was unaware ARISE was funded by the tobacco industry, a draft version of the IARC action plan for Belgium shows Javeau was deeply involved in a broader strategy to influence policy makers.

While I’m willing to give Frank Van Dun benefit of the doubt, things for Claude Javeau look worse. If i were Brussels University, I’d wanna have a chat with the man.

Thursday 29 April 2010

Hans Labohm doet het weer

De aandachtige lezer zal al wel opgemerkt hebben dat ik omwille van professionele verplichtingen momenteel niet echt vaak aan bloggen toe kom, maar ik kan deze conversatie niet laten passeren :

Goede vriend Hans Labohm schreef vandaag een stukje op De Dagelijkse Standaard getiteld : Klimaatverandering in Duitsland: Angela Merkel laat twee-graden-doelstelling vallen.

Hans baseert zich daarbij op dit artikel uit der Spiegel. Merkwaardig genoeg ondersteunt de oorspronkelijke bron Hans' conclusie niet, en in de comments sectie ontspint zich deze discussie die ik de lezer graag even meegeef :

NN : Hans, hoe kom je aan de kop van dit artikel? Waar heb je gelezen dat “Angela Merkel de twee-graden-doelstelling laat vallen”?

Hans Labohm : NN,Dat staat in het aangehaalde artikel.

NN : Hans, waar staat dat dan? In ieder geval niet in de stukjes die jij aan hebt gehaald.
NN : Het volgende staat in het artikel van Der Spiegel, de basis voor dit blog.“The environment … and the chancellor [Merkel] are “not looking to abandon the 2-degree target, but rather to find new ways to attain it,” says Röttgen.”

Hans Labohm : NN,Tja, zo gaat dat in de politiek.Geloof je het ècht?

NN : Waar slaat dat nou weer op?! Je schrijft iets dat apert onjuist is, aantoonbaar op basis van de bron die je zelf aanhaalt.Jij schrijft: Angela Merkel laat twee-graden-doelstelling vallen.

In het stuk zelf staat: “not looking to abandon the 2-degree target”En dat doe je af met ‘Tja, zo gaat het in de politiek’. Nee, zo gaat het niet in de politiek, zo gaat het bij jou. Je bent zo gewend om naast de waarheid te schrijven, dat het je niet eens meer opvalt. Het zou je sieren als je dat toegaf.

Verderop de comments sectie wordt nog een link geven naar een doelbewuste quote-mine die Hans blijft herhalen lang nadat hijzelf op de hoogte was gebracht van de foute context van zijn verhaal. Wat impliceert dat Hans er geen probleem inziet halve waarheden te presenteren, zoals ikzelf eerder ook al had opgemerkt in deze post : Labohm Again Sigh.

Ik blijf dan ook bij mijn eerder gestelde conclusie : Hans Labohm is geen dwalende pseudo-wetenschapper maar een regelrechte intellectuele fraudeur. Harde woorden, maar de feiten onderschrijven keer op keer deze conclusie.

Sunday 18 April 2010

IPCC-Hearings in Dutch Parliament

Tomorrow Monday the Second Chamber of the Dutch Parliament will keeps it's hearing around all the supposed IPCC-gates and the reliability of the IPCC itself and its reports.

The day is split into the following parts :

1) 10u30 - 11u30 : Working methods and set-up of the IPCC : technical briefing

2) Procedures, errors and content of the AR4:

 • 11u30 - 12u30 : Skeptics
 • 13u30 - 14u30 : Journalists. I don't have a clue why the parliament invites journalists. Three of the are climate skeptics anyway, rather than journalists.
 • 14u30 -15u30 : Contributing authors and lead authors
 • 15u45 - 16u45 : Expert reviewers, reviewing editors en overige deskundigen
3) 16u45 - 17u45 IPCC in the future


Even thought he hearings haven't even started the good people of climategate.nl are nagging already John Christy and Richard Tol will not be heared through video-conferencing.

It's not unlikely there will be internet streamings through this link the site of the Second Chamber :
http://www.tweedekamer.nl/
=> go to "Commisiezalen" and choose the "Groen van Prinstererzaal" and search for the "Live Debat"

Below is the full agenda (in Dutch) and the hours of the different sessions :

1.Programma hoorzitting klimaatonderzoek IPCC
1. Werkwijze en opzet van het IPCC
10.00 – 11.30 uur Technische briefing
 • Dr. Leo Meyer van het PBL, voormalig Head Technical Support Unit Werkgroep III
 • Dr. Bert Metz, voorheen werkzaam bij het Milieu en Natuurplanbureau en voormalig co-voorzitter IPCC Werkgroep III
 • Dr. Hein Haak, directeur klimaat bij het KNMI, focal point IPCC voor de Nederlandse regering
 • Dr. Joop Oude Lohuis, hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie van het Planbureau voor de Leefomgeving
 • Prof. Dr. Maarten Hajer, Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving
2. Procedures, gang van zaken, gemaakte fouten en inhoud van het Vierde Assessment Rapport (AR4)
11.30 – 12.30 uur Sceptici/Wetenschappers
 • Prof. dr. ir. Henk Tennekes, ex KNMI
 • Prof. dr. Arthur Rörsch, ex TNO
 • Prof. dr. Salomon Kroonenberg, TU Delft
 • Dr. Bas van Geel, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. ir. Klaas van Egmond, Universiteit Utrecht
12.30 – 13.30 uur LUNCHPAUZE
13.30 – 14.30 uur Journalisten

 • Drs. Marcel Crok (wetenschapsjournalist)
 • Martijn van Calmthout (journalist, Volkskrant)
 • Karel Knip (journalist, NRC)
 • Ir. Hajo Smit (klimaatdeskundige, www.freewriter.nl)
 • Rypke Zeilmaker (wetenschapsjournalist)
14.30 – 15.30 uur Contributing authors en lead authors

 • Dr. Detlef van Vuuren, PBL contributing author WG II CH. 2 & lead author WG III CH. 3
 • Dr. Rob van Dorland, KNMI, lead author WG I CH. 2 en contributing author WG I, Ch. 9
 • Prof. dr. Frans Berkhout, instituut voor milieuvraagstukken VU, lead author WG II CH. 7
 • Prof. dr. Rik Leemans, WUR, lead author WG II CH. 4
15.30 – 15.45 uur THEEPAUZE
15.45 – 16.45 uur Expert reviewers, reviewing editors en overige deskundigen
 • Prof. dr. ir. Bart van den Hurk, KNMI, expert reviewer WG I
 • Prof. dr. Wim Turkenburg Universiteit Utrecht (geen officiële betrokkenheid bij AR4)
 • Dr. Jeroen van der Sluijs, Universiteit Utrecht n.a.v. studie Rathenau Instituut (geen officiële betrokkenheid bij AR4)
16.45 – 17.45 uur Het IPCC in de toekomst
 • Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW en co-voorzitter van de InterAcademy Council
 • Drs. Hans Labohm: expert reviewer van het IPCC
 • Prof. Dr. Maarten Hajer, Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving
I'm expecting lots of complaining tomorrow evening.

Tuesday 23 March 2010

Climate wars

Iain Stewart climate wars
Just a little memo to the People in Belgium and Holland that tonight at 10 pm the Belgian TV-channel Canvas will broadcast the first of the three episode BBC series Climate Wars.

I have to confess i haven't seen the series myself yet, but i did see Iain Stewart's series Ring of Fire in which he talks about the influence of earth's geology on mankind. He's a great communicator and i highly enjoyed watching that series.

And according to what Kate writes at climatesight, Climate Wars seems to be just as promising. So my recorder is set.

Sunday 14 February 2010

Saturday 13 February 2010

The inconsistency in the response of the Klimatosoof’s Theo Richel to the Open Letter of 55 Dutch Scientists

Theo Richel Klimatosoof Lord Monckton global warming nonsense statement
Theo Richel and Christopher Monckton
On the Klimatosoof-website DGR’s Theo Richel complains that the “55 Dutch scientists open letter” published on SENSE contains a lot of “non-climate scientists” like biologists. He writes a whole paragraph to say he thinks biologists aren’t able to understand the complex physical processes of climate science. He also wonders about the fact there are economists, politicologists, mathematicians on the list. He concludes :
On the grounds of their education only a minority of all signers is able to judge whether IPCC’s claims on anthropogenic climate change are true.
According to a comment of Bart Verheggen (link in Dutch) most of the names he recognizes actually do work in a domain related with climate research
But given Richel’s argumentation it might be fun to have a little closer look at the people who wrote (or were interviewed) on the Klimatosoof website the past half a year or so :
 • Bas Van Geel is a biologist
 • Theo Richel himself is a man who apparently has no education after high school
 • Hans Labohm is an economist
 • Benny Peiser is an anthropologist
 • Lord Monckton is a man with no scientific training whatsoever
 • Arthur Rörsch was a professor teaching genetics
And of course in the entire advisory board of the Klimatosoof there’s no-one who ever worked in a field even remotely close to climate science.
I think Theo Richel just disqualified his entire website :)

Tuesday 9 February 2010

The Inhofe 700 erratum on Belgian climatologist Luc Debontridder

In the end of 2008 i wrote a blog post to show that a misrepresentation of a Belgian climatologist in a Belgian newspaper somehow ended up in the Inhofe 650 report.

It’s been out a while already but i only discovered now that the March 16, 2009 update (aka Inhofe 700) of the Inhofe report acknowledges that Debontridder’s views and his report at the Belgian Royal Weather Institute were incorrectly represented.

These extra lines were added to the original text (my emphasis):

[Note: Though Debontridder dampened climate fears with such quotes as “There's no need either to needlessly frighten the public. Bruges will not be on the coastline by 2050,” he reportedly claims he and his report were not translated correctly in media reports from 2007. (LINK) ]

I think it’s pretty safe to say that Marc Morano, author of the Inhofe minority report, took my blog as a source for his erratum :

 1. Morano ends with a link to a Babelfish translation just like the one that appears in the second comment below my original post
 2. The part between parentheses is a word-by-word copy of a sentence i wrote. (while the exact Babelfish translation is : “we must people also do not boom on the corsage to hunt. It is not this way that Brugge is due within fifty years to the range”)

Should I be happy now that Morano at least used a reliable source (hear hear) to write his erratum ?

Well, i am not.

Unlike what the placing of Morano’s parentheses suggest the quote he gives actually is the second part of a sentence. Which normally requires you to quote it in this format : “(…) xxx yyy zzzz”

The reason why Morano didn’t insert the first part of the sentence is pretty clear if you look again at the full translation which i already gave in my previous post of December 2008 :

"we cannot go on, following a business as usual policy like this, but there's no need either to needlessly frighten the public. Bruges will not be on the coastline by 2050."

While Morano want to suggest between the lines that Debontridder minimalises the consequences of global warming, truth is that in the VERY SAME SENTENCE Morano quoted Luc Debontridder warns it’s necessary to take actions !

I’m not entirely sure the Debontridder-erratum in the Inhofe 700-list is such an improvement.