Sunday 5 May 2013

De Groene Rekenkamer - oude wijn in nieuwe zakken

De Groene Rekenkamer is een organisatie die zichzelf onterecht een onafhankelijke kritische auditor van ecologisch getinte onderwerpen noemt, maar in realiteit een organisatie is die vooral overal tegen is, omdat het niet past binnen een politieke ideologie. De organisatie heeft een lange geschiedenis van het publiceren van ronduit belabberde wetenschappelijke onzin (één voorbeeld uit een lange reeks),

De Groene Rekenkamer lanceerde recent een nieuwe website. Tijd om eens te kijken of dit betekent of de organisatie ondertussen al wat meer kaas heeft gegeten van wetenschap.

De nieuwe website oogt visueel beter. Maar daar houdt het goede nieuws helaas meteen op.
De sectie over klimaat toont vooral nog steeds aan dat De Groene Rekenkamer nog steeds geen ernstig
verhaal weet te brengen. Laten we eens een snelle blik werpen op de klimaatpagina's:

Invloed van de zon
Op talloze pseudoskeptische websites tracht men de invloed van de zon op het klimaat te overroepen. Dat er een invloed is, is nogal evident (duh), maar de meetgegevens tonen aan dat de zon de afgelopen 50 jaar vooral redelijk stabiel is geweest, terwijl de temperatuur op aarde in dezelfde periode toenam
eerst toont De Groene Rekenkamer een grafiek die het aantal zonnevlekken toont. Er is echter iets merkwaardigs aan de hand.

Hieronder presenteer ik eerst de grafiek met het aantal sunspots tot 2010, en erna de grafiek op de site van De Groene Rekenkamer.


En de grafiek van De Groene Rekenkamer:


Merk op hoe de gafiek op De Groene Rekenkamer stopt omstreeks 1950, zodat de indruk gewekt wordt dat de zonne-activiteit de afgelopen tijden enkel maar toenam. De daling van na 1950 wordt "verzwegen". Dit is een schoolvoorbeeld van een cherrypick : een deel van de data wordt bewust achtergehouden  om een misleidend beeld op te wekken. Dat is niet erg netjes.

Vervolgens post de Groene Rekenkamer een grafiek die een verder rechtstreeks sterk verband moet suggereren tussen de zonne-activiteit en de temperatuur.

De juiste vergelijking tussen beiden wordt weergegeven in de eerste onderstaande figuur  (bron: skeptical science):


In plaats van dit globaal beeld te presenteren, tracht De Groene Rekenkamer een andere indruk te wekken door middel van een grafiek afkomstig van Willie Soon, een man met een bedenkelijke reputatie op het creëren van misleidende wetenschappelijke nonsens.

Dit is het beeld dat ze presenteren:


Het verschil met de grafiek die ik hierboven heb gepost ?
De eerste grafiek hierboven vergelijkt de invloed van de zon en de temperatuur op aarde.
De grafiek van Soon vergelijk de invloed van de zon op het temperatuursgradiënt tussen noordpool en evenaar. En zegt niets over de relatie tussen de gemiddelde temperatuur en aarde en de zon.
Weerom wordt getracht een misleidend beeld op te roepen.

Klimaatgevoeligheid
De Groene Rekenkamer betwist dat de klimaatgevoeligheid en verwerpt de gevestigde orde door het citeren van één paper, zonder aan te halen waar de andere studies foutief zouden zijn.

De paper (On the Misdiagnosis of Surface Temperature Feedbacks from Variations in Earth’s Radiant Energy Balance) van Spencer en Braswell was zo ondermaats dat dat hij nooit gepubliceerd had mogen worden. Wat editor-in-chief Wolfgang Wagner ook erkende, waarop hij prompt zijn ontslag indiende. Wagner schreef:
Peer-reviewed journals are a pillar of modern science. Their aim is to achieve highest scientific standards by carrying out a rigorous peer review that is, as a minimum requirement, supposed to be able to identify fundamental methodological errors or false claims. Unfortunately, as many climate researchers and engaged observers of the climate change debate pointed out in various internet discussion fora, the paper by Spencer and Braswell [1] that was recently published in Remote Sensing is most likely problematic in both aspects and should therefore not have been published.
After having become aware of the situation, and studying the various pro and contra arguments, I agree with the critics of the paper. Therefore, I would like to take the responsibility for this editorial decision and, as a result, step down as Editor-in-Chief of the journal Remote Sensing.
Hij vervolgt:
With this step I would also like to personally protest against how the authors and like-minded climate sceptics have much exaggerated the paper's conclusions in public statements, e.g., in a press release of The University of Alabama in Huntsville from 27 July 2011, the main author's personal homepage, the story "New NASA data blow gaping hole in global warming alarmism" published by Forbes, and the story "Does NASA data show global warming lost in space?" published by Fox News, to name just a few.
Uiteraard vertelt De Groene Rekenkamer de kritiek op de paper er niet bij.

De conclusie is duidelijk: de vernieuwde website van de Groene Rekenkamer bestaat uit oude wijn in nieuwe zakken. Voor accurate informatie over klimaatwetenschap moet je echter nog steeds niet bij deze lobbygroep zijn.

Niet verwonderlijk, omdat De Groene Rekenkamer nog steeds een organisatie is die vooral tracht wetenschap te politiseren. De oude website bevatte niet toevallig volgende passage:3 comments:

 1. Hartstikke bedankt Jules! Ik was via-via op die site terecht gekomen. In mijn geval omdat ze zouden hebben aagetoond dat grote windmolens te veel subsidie kosten per uitgespaarde ton CO2. Maar ik vond het een beetje onduidelijk door wie ze gefinancierd worden. En welke stichting erachter zit. Door te googelen op 'de groene rekenkamer' kwam ik op dit artikel terecht. Duidelijk verhaal. De groene rekenkamer is de zoveelste bron van verwarrings-informatie om toch maar vooral niets te hoeven doen.

  ReplyDelete
 2. De groene Rekenkamer biedt wel degelijk een node gemist tegengeluid in een zogenaamd debat dat gedomineerd wordt door gelovigen. In het huidige wetenschapsklimaat wordt de wetenschappelijke methode veronachtzaamd.
  Voor wat betreft de zonne-invloed: noch de 'skeptici' noch de GR claimen vooralsnog dat die een eenduidige en eenvoudige invloed heeft op het aardse klimaat. Andersom wordt de werking van de zon, anders dan de simplistische 'solar forcing', door klimaatalarmisten (en IPCC) niet verdisconteerd in hun modellen, dus men is welbewust blind voor die invloed, zo die er zou zijn.
  Het samenvallen van kleine ijstijd en het Maunder-minimum is wel degelijk heel treffend en dergelijke opvallende correlaties spelen ook op langere tijdschalen.
  Zeg eens eerlijk: heeft u ooit de moeite genomen om kennis te nemen van de ideeën van Svensmark en de recente experimenten over wolkenvorming van Kirkby (CLOUD), of was u te zeer bezig met CO2-bashing?
  Politisering van wetenschap dat is juist bij uitstek iets dat gebeurt in naam van het klimaat-alarmisme; het is geen toeval dat dit de politiek volledig in de kaart speelt. Wie bepaalt waar onderzoeksgelden naar toe gaan? Juist, ja. En wil je daar carrière maken, zorg dan beter dat je met de muziek meeloopt! Wetenschappelijke integriteit verdwijnt door speciale selectie-mechanismen.
  Marcel Croc heeft dat (door schade en schande wijs geworden) goed gezien. "Climategate" was een fraude van ongekende proporties en hij heeft dat mede blootgelegd. MC is een door mij zeer gewaardeerde auteur van Groene Rekenkamer artikelen.
  Het is grappig en triest tegelijk dat degenen met tegenargumenten in dit schijndebat meteen worden gebrandmerkt als 'verwarringstichters'.
  Foei! Er mag kan toch geen verwarring zijn over het feit dat de keizer kleren draagt, is het wel?
  Even voor de duidelijkheid: ik ben zelf wetenschapper, vrijwillig mede-financier van de GR (via donaties) en onvrijwillig financier van het KNMI/IPCC en vele universiteiten (via belastinggeld).
  Ik breng nog even in herinnering het credo van de Royal Society: Nullius in verba!

  ReplyDelete
  Replies


  1. Dat het Maunder minimum samenvalt met een temperatuurdaling is evident: de zon speelt wel degelijk een rol in het klimaat. Als één van de factoren, en toen was er nog sterke CO2-stijging. Svensmarks hypothese heeft tot dusver de toets der realiteit niet doorstaan, er is een massa litteratuur die zijn werk tegenspreekt.   Laken & Čalogović (2013): we find no evidence to support previous claims of a C[osmic] R[ay]–cloud link

   Benestad (2013) there is little empirical evidence that links GCR to the recent global warming.

   Erlykin, Sloan & Wolfendale (2013) : even if cosmic rays enhanced cloud production, there would be a small global cooling, not warming

   Krissansen-Totton & Davies (2013) : Our long-term analysis of MISR data finds no statistically significant correlations between cosmic rays and global albedo or globally averaged cloud height, and no evidence for any regional or lagged correlations.

   etc   Je kan zelf wel raden waarom deze studies niet door DGR worden geciteerd.   Kirby stelt het volgende over het CLOUD-experiment: "At the moment, it actually says nothing about a possible cosmic-ray effect on clouds and climate, but it's a very important first step"   Ook hier kan je wel raden waarom DGR dat nooit zal vermelden. Alle complottheoriën ten spijt.

   Delete