Saturday, 3 November 2012

Tussendoortjes

Rypke Zeilmaker Parool IJsbeer Klimaat global warmingHet Nederlandse Planbureau voor het Leefmilieu reageert hier op de grootste fouten in Rypke Zeilmaker’s recente artikel in het Parool. Noot: Zeilmaker beeert dat zijn artikel buiten zijn weten geredigeerd werd door de redactie, waardoor er extra fouten in het stuk zouden ingeslopen zijn.

Niet dat het veel uitmaakt, het blijft een erg incoherent stuk, en het doet de vraag rijzen waarom een krant: 1) het woord geeft aan iemand die –naar eigen zeggen (!)- niet echt verstand heeft van het onderwerp, 2) dat stuk dan niet tenminste heeft laten nalezen die er wél enig verstand van heeft. 
Maxime Verhagen, de Nederlandse Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in de Nederlandse kamer dan weer een antwoord gegeven op de vragen van VVD-Leeghoofd René Leegte over een al evenmin foutenvrij stukje van Kees Le Pair op climategate.nl (nog steeds uw favoriete bron van desinformatie en gegil over communisten) waarin Le Pair stelde dat het netto-vermogen van windmolens lager is dan wordt beweerd.

Uiteraard is het rendement van windmolens compleet irelevant voor de klimaatwetenschap. De kritiek op windmolens van klimaatskeptici vloeit, net als de klimaatskepcis zelf, echter niet voort uit wetenschappelijke argumenten, maar uit een algemeen “anti-groen” gevoel, waain feiten moeten sneuvelen voor het wereldbeeld.

Tot slot heeft Henk Lankamp nog een aardig stukje waarin hij uitlegt dat de titel “IPCC expert reviewer”, zoals die gedragen wordt door o.a. Hans Labohm en Marcel Crok, vooral gebruikt wordt door mensen die géén enkele expertise hebben, en de titel dragen om het lekenpubliek te misleiden.

No comments:

Post a Comment