Friday, 4 December 2015

Jean-Marie Dedecker: een schoolvoorbeeld van een pseudowetenschapper

 
Jean-Marie Dedecker  klimaat pseudowetenschap Af en toe verschijnt een artikel in de media waarbij je toch even fronst. Jean-Marie Dedecker schreef onlangs in Knack het stuk De klimaatconferentie in Parijs is een hoogmis van het groene apocaholisme. Helaas illustreert het stuk enkel hoe pseudoskeptici tot hun conclusies komen.

Dedecker's stuk begint met een alinea die inhoudsloos is, maar wél een bijzonder sterk *gevoel* uitdrukt. En dat is natuurlijk de echte reden van pseudoskepticisme: klimaatwetenschap wordt niet verworpen omwille van feiten, maar omdat de conclusies botsen met een op gevoel gebaseerd wereldbeeld.

Bijzonder pijnlijk zijn de pogingen van Dedecker om zijn stuk toch iet of wat te stofferen met inhoud. Zoals te verwachten heeft Dedecker weinig inzicht, en worden wetenschappers verkeerd geciteerd of woorden in de mond gelegd

Dedecker schrijft dat de Britse wetenschapper John Houghton volgende stelling poneerde: “Unless we announce disasters, no one will listen”, een quote die volgens Dedecker aantoont dat wetenschappers voornamelijk op (onderzoeks)geld uit zijn. Los van deze eenzijdige interpretatie, is er iets anders mis met de quote: er is geen enkel bewijs dat Houghton de befaamde quote ooit uitsprak, zoals wordt verklaard in dit stuk: Fabricated quote used to discredit climate scientist
Merk op hoeveel skeptici desondanks de quote citeren, en stellen dat die quote uit een van Houghton's boeken komt, quod non. Een fraai voorbeeld van de kritiekloze overschrijvelarij die in bepaalde kringen voorkomt.

Een ander voorbeeld van overschrijvelarij vormt Dedecker’s foutieve voorstelling van een onderzoek van Valentina Zharkova, die onderzoek deed naar de toekomstige variatie in zonne-activiteit. Volgens haar onderzoek zal de zon de komende decennia iets minder actief worden. Dat is niet bepaald nieuws, maar de verwachte invloed hiervan op de aardtemperatuur is eerder beperkt, en tijdelijk van aard, of zoals IPCC stelt in het AR5: there is a high confidence that the TSI RF variations will be much smaller in magnitude than the projected increased forcing due to GHG

climate change global warming pseudoscience
Pseudoskeptici hoorden echter iets over verlaagde zonne-activiteit, en begonnen meteen te fantaseren over een nieuwe kleine ijstijd. Een conclusie die helemaal niet in Zharkova’s paper staat (meer zelfs, daarin wordt met geen woord over klimaat gerept, de paper bekijkt enkel de zonnevariatie).


Zharkova was dan ook bijzonder scherp: My guess is when they heard about Maunder minimum, they used Wikipedia or something to find out more about it

Wie de personen zijn die Zharkova’s studie verkeerd voorstellen ? Nou, Dedecker is er uiteraard één van. Hij schrijft:. Een internationaal team van astronomen o.l.v. De Russische prof. Valentina Zharkova beweert dat we niet afstevenen op een Global Warming, maar op een nieuwe kleine ijstijd die zal ingaan tussen 2020 en 2040

Wat, zoals hierboven verklaard, helemaal niet de conclusie van haar onderzoek is. Dedecker heeft weerom kritiekloos iets overgeschreven van het internet.

Klimaatprocessen zijn vaak afhankelijk van verschillende processen. Uiteraard moet je *al* die factoren in rekening brengen, om tot een juist inzicht te komen. Een veelgemaakte fout bij pseudoskeptici is zelfoverschatting: ze hebben vaag iets over één element van een proces gehoord, en denken meteen dat ze het hele proces vatten. Waarna ze tot hopeloos foutieve conclusies komen, omdat ze uiteraard de processen die ze niet kennen niet meetellen.

Een voorbeeld hiervan vormt Dedecker’s quote van Gerard Bodifée, een in België niet onbekend astrofysicus, die helaas niet veel kaas heeft gegeten van klimaatwetenschap, getuige dit interview waarin Bodifée 1) erg arrogant is, 2) zijn quote omtrent het broeikaseffect op Mars enkel en alleen aantoont dat hij niet weet hoe het broeikasmechanisme in elkaar zit.

Gerard Bodifée pseudowetenschap klimaatverandering opwarmingDedecker citeert een eerdere tekst van Bodifée omtrent het poolijs: Wanneer de temperatuur op aarde stijgt, verdampt meer water, waardoor het vochtgehalte van de atmosfeer toeneemt. Deze waterdamp slaat aan de polen neer onder de vorm van sneeuw en ijs. Daarom zouden op een warmere, vochtigere aarde de poolkappen paradoxaal genoeg uitbreiden, niet krimpen

Deze quote vormt uiteraard een fraai voorbeeld van voornoemd simplisme: de hoeveelheid ijs is uiteraard niet enkel afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, maar ook (duh) van de hoeveelheid smelt, die uiteraard toeneemt bij hogere temperaturen.

global warming climate change archimedes melt ice sea-levelDedecker lijkt de wet van Archimedes niet helemaal te begrijpen. Dedecker quote KNMI-wetenschapper Luc Debontridder als volgt: Het smeltwater van de poolkappen verandert het niveau op geen enkele manier

Ik durf sterk te betwijfelen dat Debontridder dit werkelijk heeft gezegd, maar dat hij enkel verwees naar de wet van Archimedes: smeltend ZEEijs zal inderdaad weinig invloed hebben op de zeepspiegel (omwille van verschillende dichtheid van zoet & zout water, is de invloed overigens niet nul).

De smelt van LANDijs, smeltwater dat wordt *toegevoegd*¨aan de watermassa in de oceanen, heeft uiteraard wél een invloed op de zeespiegel.

Tot slot citeert Dedecker nog een aantal ‘wetenschappers’, waarvan de meesten nooit één minuut werkten als klimaatwetenschapper, en die zelf ook weinig van het onderwerp begrijpen. De uitzondering is Richard Lindzen, maar Dedecker blijft hierbij steken in de stelling “Lindzen zegt dat er geen probleem is”. Enige inhoudelijke onderbouwing ontbreekt, en Dedecker lijkt evenmin geïnteresseerd in de reden waarom Lindzen weinig bijval kent in de academische wereld. Dat is uiteraard geen toeval, want het pseudoskepticisme van Dedecker drijft niet op inhoud, maar op onderbuikgevoelens.

De vraag blijft waarom Knack dit stuk publiceerde. Een editoriaal hoeft niet persé helemaal *juist* te zijn, om interessant te zijn, of als trigger te dienen om een interessant debat te starten. Een editoriaal waarin geen half zinnig woord staat, is daarentegen enkel maar pijnlijk en draagt helemaal nergens toe bij.2 comments: