Sunday, 31 October 2010

Uitstekend artikel in De Morgen

EDIT : het artikel zelf kan hier nagelezen worden


In de Vlaamse krant De Morgen van dit weekend staat een uitstekend artikel gebaseerd op het boek Merchants of doubt van Naomi Oreskes dat uitlegt hoe milieuproblemen steeds opnieuw aangevallen worden volgens de tabaksstrategie.
Ongeacht wat het milieu-topic is bestaat de strategie eruit dat er niet beweerd wordt dat een probleem onwaar is, maar dat er nog niet bewezen is dat het wel wààr is.
Dit is een bewuste strategie die heden ten dage nog steeds gebruikt wordt door mensen als S. Fred Singer, of in het Nederlandstalige taalgebied door Hans Labohm. De bedoeling is duidelijk : twijfel creëren bij het grote publiek over de zekerheden die de wetenschap heeft, en die gefabriceerde twijfel vervolgens gebruiken om iedere vorm van overheidsoptreden als “voorbarig” te veroordelen.
Het herkennen van deze strategie is één van de key-issues die een geïnteresseerde leek moet begrijpen om te kunnen oordelen of een zogezegde wetenschappelijke onenigheid wel degelijk een debat binnen wetenschappelijke kringen zelf inhoudt, of dat het slechts om een opgezet spel van lobbyisten gaat die bij het grote publiek twijfel willen zaaien.
In het geval van het klimaatprobleem is het duidelijk dat de tabaksstrategie nog steeds gevolgd wordt. Doordat onze hedendaagse media vaak vertrekt vanuit het idee “laten we eens een debatje houden tussen voor- en tegenstanders” komen klimaatskeptici bijhoorlijk vaak in het nieuws. Door de manier waarop onze media georganiseerd zijn ontstaat hierdoor bij het grote publiek de foutieve indruk dat "de wetenschappers het zelf niet weten".
De wetenschappelijke realiteit echter is dat er binnen academische kringen geen enkele twijfel bestaat over de menselijke invloed op de huidige klimaatverandering.

Monday, 25 October 2010

The hypocrisy of some major EU companies

Today CAN-Europe published a report in which they reveal that some major European companies like Lafarge, GDF-Suez, EON, BP, BASF, Bayer, Arcelor Mittal are funding climate change deniers in the US-senate. Belgian company Solvay donated 28.000 € to 4 American senators.
In Europe, the very same companies are lobbying against a further reduction of GHG-emissions by pointing out the climate inactivism in the US. Quite hypocrite if you ask me.


Saturday, 23 October 2010

University of Virginia stands up against Cuccinelli’s war on reality

i’ve reported before that the Attorney-General of Virginia Ken Cuccinelli started a war on reality by  starting a politically motivated civil investigate demand (CID) against the University of Virginia (UVA) and Michael Mann. The request was blocked in August by court because Cuccinelli failed to show why an investigation actually would be necessary. in other words, Cuccinelli had no arguments whatsoever for trying to harass scientists. Cuccinelli failed to see that attacking science because you don’t like the conclusions is big ‘no’.

but now Cuccinelli simply restarted the procedure and filed a new CID which caused the Washington post write Ken Cuccinelli seems determined to embarrass Virginia.
Thursday the University of Virginia (Michael Mann’s current employer) did what it had to do : it started to court filings against Cuccinelli’s politically motivated attack on science. 
The surprising thing is the strong wording used by the university. UVA calles Cuccinelli’s deeds "an unprecedented and improper governmental intrusion into ongoing scientific research" and said that Cuccinelli is targeting Mann because he "disagrees with his academic research regarding climate change."

It’s a very courageous thing to do of the UVA, but it’s a clear signal. The hardcore section of the American republicans need to learn that when scientific conclusions don’t match the worldview, maybe the proper thing to do would be to question the worldview. Instead of attacking reality.

Friday, 22 October 2010

Over plagiaat en citeren

De blogwereld heeft al voldoende aandacht besteed aan het plagiaat dat het Wegman-rapport bevatte en dat ontdekt werd door Deep Climate en ik heb er weinig aan toe te voegen, Susan van The Policy Lass vertolkt zo’n beetje mijn gedachten.

Wat me opvalt in de comments secties over de verschillende blogs is dat hoe weinig mensen lijken te weten wat de regels omtrent plagiaat en correct citeren en refereren zijn. Nochtans is dit iets wat ontzettend veel aandacht krijgt aan de universiteiten en studenten worden echt gedrild om het juist te doen. De universiteit van Leuven heeft er zelfs een online tutorial voor gemaakt.

De eerste oefening die geo-studenten aan de Universiteit van Brussel krijgen is een bibliografische oefening waarin (nog) niet de inhoud het belangrijkste aspect van de paper is, maar wel de methodologie : hoe zoek je iets op, wat is een betrouwbare bron (wikipedia alvast niet), hoe refereer je correct, wat wordt als plagiaat beschouwd etc. Dit gebeurt in de eerste week van het academiejaar bij de eerstejaarsstudenten. Zo belangrijk wordt het geacht.  

ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat er zoveel mensen niet op de hoogte zijn hoe het juist moet. Dat geldt ook voor iemand als Wegman die dagdagelijks met deze materie wordt geconfronteerd in iedere studentpaper/thesis die hij naleest, ieder doctoraat dat hij begeleidt en ieder artikel dat het schrijft. Ik kan het enkel maar raar vinden dat het zo fout is kunnen gaan in zijn rapport voor het congres. Het lijkt er sterk op dat wetenschap niet het hoofddoel van dat rapport was.

Sunday, 3 October 2010

Wetenschappelijke handleiding bij het Skeptics handbook

De uitstekende Engelstalige website SkepticalScience van John Cook houdt al jaren de meest gehoorde argumenten van klimaatsceptici bij en geeft duiding waar ze onvolledig en/of onjuist zijn. Kristof Vandoorne vertaalde het door John Cook en enkele andere klimaatwetenschappers geschreven Skeptics handbook naar het Nederlands : Wetenschappelijke handleiding bij het skeptics handbook. Een uitstekende starter om vertrouwd te raken met het broeikaseffect en hoe we weten dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige klimaatverandering.