Friday, 3 October 2014

How to say "I have absolutely no idea what i'm doing"

Part 1, Dominique Garrigues

Dominique Garrigues, 15 vérités, humor


Friday, 26 September 2014

13 misconceptions explained

Wednesday, 24 September 2014

Teh stoopid, it burns

Jon Stewart brilliantly illustrates the level of scientific understanding of the average pseudo-skeptic. Unfortunately, teh stoopid are the GOP-members of the US Congress House Committee on Science, Space and Technology. Quite embarrasing.

Some quotes
Congresmann Larry Bucshon explains why doesn't believe the science on global warming:
there’s public comments out there that that question has been asked and answered saying "no".
Scientist John  Holdren answers politely
You should look at the scientific literature rather than the public comments
Stewart put's it a bit more direct
With all due respect, Rep. Bucshon, I suggest you get the Journal of Applied Meteorology and Climatology as opposed to the YouTube comment feed of Obummerlies1776
Congresmann Larry Bucshon illustrates he's stuck in conspiracy-thoughts:
Of all the climatologists whose careers depend on the climate changing to keep themselves publishing articles — yes, I could read that, but I don't believe it.
Stewart summarizes the congresmman's words: 
I do not believe the scientists because it is their profession, not their hobby


Next: Congressman Steve Stockman on the melting of ice : 
I mean think about it, if your ice cube melts in your glass it doesn't overflow, it's displacement This is the thing, some of the things they're talking about, mathematically and scientifically don't make sense.
John Stewart: 
How far back to the elementary school curriculum do we have to go to get someone on the House Committee on Science, Space and Technology caught up?
The congressman misses the point of thermal expansion. And of course something illustrated by Stewart in the video. (Start at 2'50'').


And this is exactly why i haven't been blogging much lately. What's to say when confronted with such levels of willful ignorance ?

Saturday, 20 September 2014

global warming is a religion

Yet another embarrassing  petition by the Cornwall Alliance emerged:
As the product of infinitely wise design, omnipotent creation, and faithful sustaining (Genesis 1:1–31; 8:21–22), Earth is robust, resilient, self-regulating, and self-correcting. Although Earth and its subsystems, including the climate system, are susceptible to some damage by ignorant or malicious human action, God’s wise design and faithful sustaining make these natural systems more likely—as confirmed by widespread scientific observation—to respond in ways that suppress and correct that damage than magnify it catastrophically.

the ‘scientific’ part of the petition is nothing but a bunch of non sequiturs and red herrings.

The petition calls for :


 • We call on Christians to practice creation stewardship out of love for God and love for our neighbors—especially the poor.


 • We call on Christian leaders to study the issues and embrace sound scientific, economic, and ethical thinking on creation stewardship, particularly climate change.


 • We call on political leaders to abandon fruitless and harmful policies to control global temperature and instead adopt policies that simultaneously reflect responsible environmental stewardship, make energy and all its benefits more affordable, and so free the poor to rise out of poverty.


 • Signed by the usual suspects like Lord Monckton, Roy Spencer and a whole bunch of other familiar sounding names (webcited)

  These are the people crying global warming is a religion…

  Sunday, 29 September 2013

  A lesson in critical thinking

  The Georges Lemaître Centre for Earth and Climate Research of the Univsersity of Louvain-La-Neuve made a brilliant webpage on critical thinking (in French though) (UPDATE linkfix)

  They took a random presentation of a pseudoskeptic, and demonstrate what happens if you to take at least the following steps

  For every reference used in the presentation:critical-thinking
  • check if the cited article hasn’t been retracted/corrected
  • check if the ‘conclusion’ used in the presentation actually is the conclusion of the original author
  • check if the reference used is an op-ed or a peer review paper
  For every graph used in the presentation
  • check if the source is a scientific paper or not
  • check if the presentation uses the original legend of the graph
  • check if the axis are labelled correctly
  • check if the graph actually supports the message of the presentation
  • check if the graph is not taken out of context
  • when there are several graphs used:
   • check if all graphs use the same units and scale
   • check if all graphs represent the same time period
   • in case of doubt: look for the original data and replot the graph
  For every statement made in the presentation
  • check if that statement is referenced
  • check if the statement isn’t taken out of context

  For every time-period used in the presentation
  • check if the time-span used is long enough to be speaking about climate instead of noise (so, no conclusions of a one-year time span etc.)

  With just a little critical thinking, you stumble upon issues like this:
  critical thinking
  critical thinking2
  critical thinking3
  There’s some more slides on the TECLIM-page left as an exercise. Enjoy.

  Sunday, 9 June 2013

  Hans Labohm bereikt een absoluut nieuw dieptepunt: muilkorf de wetenschap.

  Suppression-of-free-speech-e1367873373335Onlangs postte Hans Labohm, die zichzelf de officieuze coördinator van de Nederlandse klimaatpseudoskeptici noemt, een stukje over de tropische hotspot.

  Een onderwerp waarvan al veel mensen hebben aangetoond dat ze niet begrijpen waar het over gaat. Uiteraard vormt de econoom Labohm hierop geen uitzondering, en getuigt zijn blogpost van een stuitend gebrek aan kennis (terwijl het onderwerp basiskennis is… en de man toch altijd verklaart dat hij al tien jààr bezig is met het onderwerp klimaat)

  Hans Custers postte een aardig antwoord op Labohm’s stukje op de blog Klimaatverandering van Bart Verheggen.

  Uiteraard (duh) had Hans Labohm hierop geen énkel inhoudelijk verweer. En na enkele wel erg opzichtige pogingen van onderwerp te veranderen, haalde hij er dan maar Arthür Rörsch bij. Die ook van toeten of blazen kent, eveneens onmiddellijk van onderwerp trachtte te veranderen en bovenal weer maar eens aantoonde welke gekke conclusies pseudoskeptici soms trekken.

  Het onderwerp van Custers’ blogstukje: de tropische hotspot. Rörsch: “Dit blog begon met een discussie over de wetenschappelijke integriteit van Santer en Mann.”

  Nou nee. Het gaat over de tropische hotspot.

  Maar ik heb al wel eerder vastgesteld dat zelfs gewoon  maar lezen wat er staat voor Arthur Rörsch soms een onoverkomelijk probleem is

  Kortom: Athur Rörsch kon Labohm ook niet helpen om op zijn minst te doen uitschijnen dat de heren ook maar een flauw benul hebben waarover ze spreken.

  Labohm gooide dan ook de handdoek met de woorden: Als econoom/publicist concentreer ik mij vooral op de politieke, economische en sociale aspecten van de klimaatdiscussie.

  (dit klopt overigens niet, in minstens de helft van zijn posts stelt hij dat de klimaatwetenschap incorrect is, maar Labohm’s zelfkennis is even groot als zijn natuurkundige kennis: onbestaande)

  Uit de discussie blijkt duidelijk dat Hans Labohm met de woorden ‘ik ben een econoom/publicist” vooral bedoelde: “ik heb geen flauw idee waarover ik het heb”.

  Waarop enkele commentors de vraag stelden of hij dan niet beter gewoon zou zwijgen ?

  Het antwoord hierop van Hans Labohm moet zowat het laagste zijn dat ooit in de Nederlandstalige blogosfeer is gepubliceerd.

  Labohm postte een stuk op de Dagelijkse Standaard dat begint met een lange jeremiade waarin hij mekkert dat “ze” hem willen muilkorven met een Nuerenberg-proces. Wat incorrect is. De enige die over Nuerenberg-processen spreekt is Labohm zelf

  Om vervolgens – want zo consequent is hij dan weer wel- de vrije meningsuiting te willen smoren door het volgende schrijven:
  Als ik Maarten Hajer (directeur van het PBL) (de werkgever van Verheggen) was, zou ik medewerker Bart Verheggen maar eens uitnodigen voor een openhartig gesprek.
  Yep, als je in een discussie inhoudelijk belachelijk gemaakt wordt, vraag dan aan de broodheer van iemand die zijn vrije tijd blogt (en die niet eens de comments maakte) om hem te muilkorven.

  Hans Labohm, die eerder al intellectuele fraude pleegde door wetens en willens  een misleidende halve waarheid te presenteren, die eerder al wetens en willens loog over de financiering van S. Fred Singer is er toch nog in geslaagd een nieuw dieptepunt te bereiken.

  Faut le faire.

  Marco de Baar heeft ook een stukje over het onderwerp geschreven: De hutspot van de hotspot 

  Sunday, 5 May 2013

  De Groene Rekenkamer - oude wijn in nieuwe zakken

  De Groene Rekenkamer is een organisatie die zichzelf onterecht een onafhankelijke kritische auditor van ecologisch getinte onderwerpen noemt, maar in realiteit een organisatie is die vooral overal tegen is, omdat het niet past binnen een politieke ideologie. De organisatie heeft een lange geschiedenis van het publiceren van ronduit belabberde wetenschappelijke onzin (één voorbeeld uit een lange reeks),

  De Groene Rekenkamer lanceerde recent een nieuwe website. Tijd om eens te kijken of dit betekent of de organisatie ondertussen al wat meer kaas heeft gegeten van wetenschap.

  De nieuwe website oogt visueel beter. Maar daar houdt het goede nieuws helaas meteen op.
  De sectie over klimaat toont vooral nog steeds aan dat De Groene Rekenkamer nog steeds geen ernstig
  verhaal weet te brengen. Laten we eens een snelle blik werpen op de klimaatpagina's:

  Invloed van de zon
  Op talloze pseudoskeptische websites tracht men de invloed van de zon op het klimaat te overroepen. Dat er een invloed is, is nogal evident (duh), maar de meetgegevens tonen aan dat de zon de afgelopen 50 jaar vooral redelijk stabiel is geweest, terwijl de temperatuur op aarde in dezelfde periode toenam
  eerst toont De Groene Rekenkamer een grafiek die het aantal zonnevlekken toont. Er is echter iets merkwaardigs aan de hand.

  Hieronder presenteer ik eerst de grafiek met het aantal sunspots tot 2010, en erna de grafiek op de site van De Groene Rekenkamer.


  En de grafiek van De Groene Rekenkamer:


  Merk op hoe de gafiek op De Groene Rekenkamer stopt omstreeks 1950, zodat de indruk gewekt wordt dat de zonne-activiteit de afgelopen tijden enkel maar toenam. De daling van na 1950 wordt "verzwegen". Dit is een schoolvoorbeeld van een cherrypick : een deel van de data wordt bewust achtergehouden  om een misleidend beeld op te wekken. Dat is niet erg netjes.

  Vervolgens post de Groene Rekenkamer een grafiek die een verder rechtstreeks sterk verband moet suggereren tussen de zonne-activiteit en de temperatuur.

  De juiste vergelijking tussen beiden wordt weergegeven in de eerste onderstaande figuur  (bron: skeptical science):


  In plaats van dit globaal beeld te presenteren, tracht De Groene Rekenkamer een andere indruk te wekken door middel van een grafiek afkomstig van Willie Soon, een man met een bedenkelijke reputatie op het creëren van misleidende wetenschappelijke nonsens.

  Dit is het beeld dat ze presenteren:


  Het verschil met de grafiek die ik hierboven heb gepost ?
  De eerste grafiek hierboven vergelijkt de invloed van de zon en de temperatuur op aarde.
  De grafiek van Soon vergelijk de invloed van de zon op het temperatuursgradiënt tussen noordpool en evenaar. En zegt niets over de relatie tussen de gemiddelde temperatuur en aarde en de zon.
  Weerom wordt getracht een misleidend beeld op te roepen.

  Klimaatgevoeligheid
  De Groene Rekenkamer betwist dat de klimaatgevoeligheid en verwerpt de gevestigde orde door het citeren van één paper, zonder aan te halen waar de andere studies foutief zouden zijn.

  De paper (On the Misdiagnosis of Surface Temperature Feedbacks from Variations in Earth’s Radiant Energy Balance) van Spencer en Braswell was zo ondermaats dat dat hij nooit gepubliceerd had mogen worden. Wat editor-in-chief Wolfgang Wagner ook erkende, waarop hij prompt zijn ontslag indiende. Wagner schreef:
  Peer-reviewed journals are a pillar of modern science. Their aim is to achieve highest scientific standards by carrying out a rigorous peer review that is, as a minimum requirement, supposed to be able to identify fundamental methodological errors or false claims. Unfortunately, as many climate researchers and engaged observers of the climate change debate pointed out in various internet discussion fora, the paper by Spencer and Braswell [1] that was recently published in Remote Sensing is most likely problematic in both aspects and should therefore not have been published.
  After having become aware of the situation, and studying the various pro and contra arguments, I agree with the critics of the paper. Therefore, I would like to take the responsibility for this editorial decision and, as a result, step down as Editor-in-Chief of the journal Remote Sensing.
  Hij vervolgt:
  With this step I would also like to personally protest against how the authors and like-minded climate sceptics have much exaggerated the paper's conclusions in public statements, e.g., in a press release of The University of Alabama in Huntsville from 27 July 2011, the main author's personal homepage, the story "New NASA data blow gaping hole in global warming alarmism" published by Forbes, and the story "Does NASA data show global warming lost in space?" published by Fox News, to name just a few.
  Uiteraard vertelt De Groene Rekenkamer de kritiek op de paper er niet bij.

  De conclusie is duidelijk: de vernieuwde website van de Groene Rekenkamer bestaat uit oude wijn in nieuwe zakken. Voor accurate informatie over klimaatwetenschap moet je echter nog steeds niet bij deze lobbygroep zijn.

  Niet verwonderlijk, omdat De Groene Rekenkamer nog steeds een organisatie is die vooral tracht wetenschap te politiseren. De oude website bevatte niet toevallig volgende passage: