Sunday, 12 June 2011

Derk Jan Eppink heeft last van de hitte

Ik heb al eens eerder geblogd over de weinig wetenschappelijke houding van Derk Jan Eppink, Europees parlementslid voor Lijst Dedecker., ten aanzien van het klimaatdebat en dat heeft hij deze week helaas nogmaals bevestigd met deze column in het Nederlandse NRC Handelsblad.
Derk-Jan Eppink Lijst Dedecker klimaatverandering klimaatsceptici
Derk-Jan Eppink
Bart Verheggen heeft een goede post waarin hij de grootste problemen met Eppink’s column aanhaalt. Uiteindelijk komt de column van Eppink er op neer dat hij enkel maar zijn buikgevoel volgt. Wat niet meteen een goede houding is voor een lid van een Europees parlement. Hoewel ik niet niet naïef genoeg ben om te geloven in  Habermas’ ‘ideal speech’ situatie, ben ik wel van oordeel dat je van een parlementslid mag verwachten dat hij er in slaagt een rationeel oordeel te vellen bij het uitstippelen van een beleid.
Ook Ejo Schrama heeft op zijn nieuwe Twitterblog een goede repliek op Eppink’s column.
De mensen die zich afvroegen waarom het op dit blog zo stil was de afgelopen tijd kan ik meedelen dat ik momenteel in het buitenland verblijf en niet meteen tijd op overschot heb.

No comments:

Post a Comment