Thursday, 10 June 2010

BBL analyse Vlaamse partijprogramma's en hun milieustandpunten

Een analyse van de porgramma's van de verschillende partijen zoals die in het Nederland door het CPB werd opgesteld ben ik niet tegengekomen tussen de publicaties van het Belgische Federaal Planbureau.

De Bond Beter Leefmilieu daarentegen publiceerde deze analyse van de partijprogamma's. Hoewel de tekst uiteraard moet gelezen worden als zijnde afkomstig van een milieu-organisatie geeft het toch nog een redelijk accurate synthese van waar de verschillende Vlaamse Partijen voor staan die dit weekend naar de kiezer trekken.

No comments:

Post a Comment