Friday, 22 October 2010

Over plagiaat en citeren

De blogwereld heeft al voldoende aandacht besteed aan het plagiaat dat het Wegman-rapport bevatte en dat ontdekt werd door Deep Climate en ik heb er weinig aan toe te voegen, Susan van The Policy Lass vertolkt zo’n beetje mijn gedachten.

Wat me opvalt in de comments secties over de verschillende blogs is dat hoe weinig mensen lijken te weten wat de regels omtrent plagiaat en correct citeren en refereren zijn. Nochtans is dit iets wat ontzettend veel aandacht krijgt aan de universiteiten en studenten worden echt gedrild om het juist te doen. De universiteit van Leuven heeft er zelfs een online tutorial voor gemaakt.

De eerste oefening die geo-studenten aan de Universiteit van Brussel krijgen is een bibliografische oefening waarin (nog) niet de inhoud het belangrijkste aspect van de paper is, maar wel de methodologie : hoe zoek je iets op, wat is een betrouwbare bron (wikipedia alvast niet), hoe refereer je correct, wat wordt als plagiaat beschouwd etc. Dit gebeurt in de eerste week van het academiejaar bij de eerstejaarsstudenten. Zo belangrijk wordt het geacht.  

ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat er zoveel mensen niet op de hoogte zijn hoe het juist moet. Dat geldt ook voor iemand als Wegman die dagdagelijks met deze materie wordt geconfronteerd in iedere studentpaper/thesis die hij naleest, ieder doctoraat dat hij begeleidt en ieder artikel dat het schrijft. Ik kan het enkel maar raar vinden dat het zo fout is kunnen gaan in zijn rapport voor het congres. Het lijkt er sterk op dat wetenschap niet het hoofddoel van dat rapport was.

No comments:

Post a Comment