Monday, 26 April 2010

IPCC-Hearings in Dutch Parliament, part 3

Today finally the stenographic report of the IPCC-hearings on April 19 was mailed around (the 120 page long word document can be found here – unfortunately it’s in Dutch only).
I haven’t had the time to read the full document yet after a first quick cross-reading the first conclusion seems to be that even though here and there some interesting things were said, a hearing in Parliament about a scientific subject isn’t the best idea. I’ve already read too much talking for the sake of talking.
The mail with which the report was sent says that as a result of the hearing the committee decided it will ask a couple of Questions to the Dutch Minister of the VROM-department. The questions itself normally will be published shortly after May 12.  Stay tuned.
The accompanying mail in Dutch :
Geachte deelnemers aan de hoorzitting IPCC,
Bijgaand het verslag van de hoorzitting van vorige week. Het is een groot document; hopelijk kan uw mailbox het aan. Binnenkort zal het verslag ook op de nieuwe website “Officiële bekendmakingen” te vinden zijn, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ .
De commissie heeft besloten naar aanleiding van de hoorzitting feitelijke vragen te gaan stellen aan de minister van VROM. Deze vragen zullen kort na 12 mei te vinden zijn op bovengenoemde website bij Parlementaire documenten en dan als “niet-dossierstuk”. De minister zal worden gevraagd de Kamer voor het einde van het verkiezingsreces (14 juni) te antwoorden, opdat de nieuwe Kamer dit onderwerp verder kan oppakken. De hoorzitting krijgt dus een serieus vervolg!
Nogmaals zeer veel dank voor alle tijd en moeite die u erin heeft gestoken om de Kamerleden te informeren. Zij hebben dit zeer op prijs gesteld en de reacties op de gehele dag waren dan ook erg positief.
Vriendelijke groet,
Eva Lemaier

No comments:

Post a Comment