Tuesday, 16 December 2008

De hockeystick (Dutch only)

Een van de onderwerpen die maar blijven terugkeren wanneer er over het klimaat wordt gesproeken, is de beruchte "hockeystick" van Michael Mann et al. en dan specifiek het al dan niet vermeend fout zijn van die curve.

De website klimaatportaal geeft een uitstekende nederlandstalige resume omtrent het onderwerp. Verplicht leesvoer !

Klimaatportaal concludeert :
De suggestie dat de vermeende onjuistheid van de hockeystick de pijler onder het bewijs van de opwarming zou wegslaan en daarmee de pijler onder de onderbouwing van het Kyoto Protocol, is onjuist.

(...)

Gemiddelde temperaturen op het Noordelijk Halfrond gedurende de
tweede helft van de 20ste eeuw waren zeer waarschijnlijk hoger dan in enige andere 50-jarige periode in de laatste 500 jaar en waarschijnlijk de hoogste in tenminste de afgelopen 1300 jaar
Op de website van het klimaatportaal worden onder de FAQ's nog een hoop andere veelgehoorde skeptische argumenten becommentarieerd.

een absolute aanrader is ook deze (Engelstalige) post op de Open Mind blog.

No comments:

Post a Comment