Monday, 3 November 2008

MIRA-klimaat (Dutch only)

De opvolging van het milieubeleid in Vlaanderen gebeurt via de jaarlijkse MIRA-rapporten die drie doeleinden hebben:
  • MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de bestaande toestand van het milieu
  • MIRA evalueert het tot dan toe gevoerde milieubeleid
  • MIRA beschrijft de verwachte ontwikkelingen van het milieu volgens een aantal relevant geachte scenario’s, zowel bij ongewijzigd als bij gewijzigd beleid

De MIRA-rapporten worden opgezet rond een aantal milieuthema's, waarvan klimaatverandering er één van is. In het kader daarvan verscheen eerder dit jaar een wetenschappelijk achtergronddocument dat een bundeling vormt van de basis waarop ons klimaatbeleid stoelt en daarom een interessante lectuur vormt om te kijken wat Vlaanderen op dit terrein allemaal uitspookt.

Het rapport is bijzonder leesbaar geschreven en is daarom niet alleen beleidsmatig interessant, maar is tevens een goed vertrekpunt voor wie meer over het onderwerp klimaatverandering zelf wil weten

No comments:

Post a Comment