Friday, 13 June 2008

Statement van de G8+5 National Science Academies

Klimaatsceptici laten vaak het geluid horen dat de wetenschappelijke wereld verdeeld zou zijn over het onderwerp klimaatverandering. Dat niets minder waar is, wordt eens te meer bewezen door een gezamenlijke verklaring dinsdag jl. van de National Academies van de G8-landen aangevuld met Brazil, Mexico, India, China en Zuid-Afrika.

De Academies hekelen eerst de matige respons op de wetenschappelijke berichten.
We have advised prompt action to deal with the causes of climate change and cautioned that some climate impacts are inevitable. However, progress in reducing global greenhouse gas emission has been slow.
In tegenstelling wat sceptici geloven, reageert de politieke wereld immers behoorlijk afwachtend en minimalistisch op de wetenschappelijke stand van zaken.

De Academies lanceren dan ook een duidelijke oproep dat actie noodzakelijk is :
“Climate change is a pressing issue for today. Action on adaptation is needed now and failure to respond poses a significant risk"

Ze roepen, om de gevolgen van de antropogene klimaatverandering te zo goed mogelijk te ondervangen, op tot een "transition to a low-carbon society".

Die low-carbon society houdt volgens hen het volgende in:
The transition to a low carbon society requires: setting standards; designing economic instruments and promoting energy efficiency across all sectors; encouraging changes in individual behaviour; strengthening technology transfer to enable leapfrogging to cleaner and more efficient technologies; and investing strongly in carbon-removing technologies and low-carbon energy resources: nuclear power, solar energy, hydroelectricity and other renewable energy sources. These points are also stressed in the InterAcademy Council report.

Als conclusie roepen de academies de landen die deelnemen aan de G8 top in Hokkaido op tot :
• Call on G8+5 governments to agree, by 2009, a timetable, funding, and a coordinated plan for the construction of a significant number of CCS demonstration plants.
• Prepare for the challenges and risks posed by climate change by improving predictive and adaptive capacities at global, national and local level and supporting the developing world in carrying out vulnerability analyses and addressing their findings.
• Take appropriate economic and policy measures to accelerate transition to a low carbon society and to encourage and effect changes in individual and national behaviour.
• Promote science and technology co-operation, innovation and leapfrogging, e.g., by transfer of some basic critical low-carbon and adaptation technologies.
• Urge governments to support research on greenhouse gas reduction technologies and climate change impacts.

Nieuw is het belang dat de Academies lijken te hechten aan geo-technologische oplossingen, zoals ondergrondse bv. CO2-opslag en de duidelijke oproep tot herbebossing als onderdeel van de aanpak van de emissiestrategie.

Benieuwd of ze een luisterend oor vinden.

No comments:

Post a Comment