Tuesday, 17 June 2008

Enquete ivm geloof in GW

Opvallend is dat net zoals bij deze poll er bij deze peiling van het Pew Research Center for the People & the Press een duidelijke tweedeling is in het bewust zijn van en/of aanvaarden van het besef dat er een antropogene opwarming is naargelang de achtergrond van de respondent. Tijd om dat eens wat verder te bekijken :
Ik maakte al eerder de bedenking dat de US het land is waar "de" wetenschap door creationisten al met een scheef oog wordt bekeken omwille van de evolutietheorie. En vroeg me daarbij hardop af of het verwerpen van GW te relateren zou kunnen zijn aan het feit dat binnen bepaalde strekkingen (quasi-) alles wat met wetenschap te maken heeft sowieso al op zijn minst verdacht is.

Hieronder een figuur hoe het de verhouding per politieke strekking ligt bij evolutie vs creationisme :Zou er een verband kunnen zijn tussen beide gegevens ?
Het zou vreselijk interessant zijn om eens resultaten voorhanden te hebben waarin het onderzocht werd.

Deze cartoon past in ieder geval mooi bij het onderwerp

No comments:

Post a Comment