Saturday, 14 June 2008

Arctisch zee-ijs op weg naar nieuw dieptepunt ?

Er wordt sinds het opgevolgd wordt met satellietmetingen een duidelijke trend waargenomen in de omvang van het arctische zee-ijs.
2007 was een duidelijk recordjaar waarin de polaire NorthWest Passage op zee volledig ijsvrij was. Er werd dan ook met spanning uitgekeken naar de evolutie van het ijs in de voorbije winter.In de winter is er immers uiteraard terug een aangroei van zee-ijs geweest, maar dat jonge ijs is nog dun en smelt sneller weg. Het verontrustende nieuws is dat de aangroei van meerjarig ijs momenteel trager verloopt dan de smelt.

De figuur laat duidelijk zien hoe in 2008 er veel minder meerjarig ijs is.

Daarenboven is de Arctische Oscillatie de voorbije winter in zijn sterke Positieve fase gekomen, wat in het verleden ervoor zorgde dat meerjarig Arctisch ijs verspreid raakte over de Groenlandse oostkust.


De combinatie van deze factoren doet vermoeden dat de smelt van Arctisch ijs nog allesbehalve afgelopen is en de omvang nog verder zal afnemen.

Het voorspelde gevolg van een afname van het polaire zeeijs is een versnelde temperatuurstijging in de Arctische regio, zoals bv wordt weergeven in deze figuur :


Het lijkt er dus op dat het dus nog wel eventjes warm zal blijven.

No comments:

Post a Comment