Sunday, 15 June 2008

The American denial of Global Warming

Als er iets opvalt in het climate change gebeeren, is het wel het duidelijke feit dat er een duidelijke scheiding is ontstaan tussen de klimaatwetenschap aan de ene kant, en de 'sceptici' aan de andere kant.

Professor Naomi Oreskes geeft in deze presentatie een helder overzicht van hoe de zaken evolueerden tot deze tegenstelling.In de eerste helft van haar voordracht gaat ze dieper in over hoe de kennis van het onderwerp accumuleerde en hoe de wetenschap er zich allang van bewust is dat er wel degelijk een klimaatprobleem is.

In het tweede deel gaat ze dieper in op wààr het scepticisme vandaan komt en hoe het er in geslaagd is het debat zo te contamineren.Zoals ik al eerder heb gemerkt door met sceptici in discussie te treden, is de oorzaak van het scepticisme vaak niet zozeer wetenschappelijk-inhoudelijk maar vloeit het rechtstreks voort uit een andere, totaal externe, factor.

Die, hoewel door verschillende groeperingen anders ingevuld, toch steeds samen te vatten valt als "een bijzonder groot wantrouwen tegen een/de overheid".

Bij de meer paranoïa strekking is het een complot van "de" overheid, bij meer libertarische strekkingen is het scepticisme duidelijk te correleren het verwerpen van "overheid" in zijn geheel.

Immers, eventuele emissie-maatregelen kunnen niet anders dan op mondiaal vlak aangepakt moeten worden en komen op die manier in conflict met het 'zelfregulerende systeem' denken van libertariërs. Omdat de twee botsen, wordt 'het klimaat' (evenals heel wat andere issues) geslachtofferd aan de basisleerstellingen waaraan libertariërs niet kunnen tornen zonder heel het libertarisme onderuit te halen.

Wetenschappelijke inhoud is in deze beschouwingen over de overheid zelfs irrelevant! Global Warming Scepticism is voor deze strekking slechts het politiek geïnspireerd verwerpen van wetenschap.


Hieronder een leuk overzichtje van op welke gronden climate change door sommigen verworpen wordt zoals het op de blog Journal of Inactivism staat.

No comments:

Post a Comment